Kreiranje novog dokumenta uz pomoć predloška

Pronađite ili kreirajte pravi predložak i bićete pošteđeni konstantnog ponovnog kreiranja informacija o osnovnom sadržaju i rasporedu. S obzirom na to da Word čuva promene u novom dokumentu, a ne u predlošku, možete da koristite taj predložak na beskonačnom broju dokumenata.

Pri prvom pokretanju programa Word, automatski će biti prikazana lista predložaka. Da biste videli listu predložaka u bilo kom drugom trenutku, izaberite stavke Datoteka > Novo.

Iskustvo pokretanja programa Word

 Savet    Izaberite stavku Prazan dokument ili pritisnite taster ESC da biste počeli sa praznom stranicom.

Možete da potražite još predložaka na mestu gde vidite opciju Potražite predloške na mreži. Za brz pristup popularnim predlošcima kliknite na bilo koju od ključnih reči u polju za pretragu.

Okvir za pretraživanje i predložene pretrage

Kada pronađete predložak koji vam se sviđa, kliknite dvaput na njega da biste kreirali dokument zasnovan na tom predlošku. Za detaljniji prikaz, kliknite na sličicu da biste videli veliki pregled. Kliknite na strelice sa bilo koje strane prozora za pregled da biste videli povezane predloške.

Pregled predloška

Iz prozora za prikaz dvaput kliknite na sličicu ili izaberite stavku Kreiraj da biste pokrenuli novi dokument zasnovan na tom predlošku.

Ako često koristite predložak, možete ga zakačiti tako da se uvek nalazi tu kada otvorite program Word. Jednostavno kliknite na ikonu „Pribadača“ koja se pojavljuje ispod sličice na listi predložaka.

Zakači predložak

Zakačeni predlošci se nikad ne prikazuju u pregledu. Da biste brzo kreirali novi dokument zasnovan na tom predlošku, kliknite dvaput na zakačeni predložak.

Ako imate naviku da često otvarate određene dokumente, menjate delove koji su zastareli, a zatim čuvate dokument pod novim imenom, razmotrite čuvanje dokumenta kao predloška . Na taj način ćete imati jedan čist ažuriran glavni dokument od kog počinjete sa radom.

 
 
Primenljivo na:
Word 2013