Kreiranje liste sa numerisanim prikazom strukture

U listi sa numerisanim prikazom strukture (lista sa numerisanim prikazom strukture: lista kreirana tako da primenjuje hijerarhijsku strukturu na bilo koju listu ili dokument. Dokument može da sadrži najviše devet nivoa, a Microsoft Word ne primenjuje ugrađene stilove naslova na stavke na listi.) stavke nisu uvučene na istom nivou, nego se prikazuju na različitim nivoima.

Lista sa numerisanim prikazom strukture

  1. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Znakovi za nabrajanje i numerisanje, a zatim i karticu Numerisani prikaz strukture.
  2. Izaberite oblik liste koji ne sadrži tekst „Naslov“, a zatim kliknite na dugme U redu.

Prvi broj liste prikazuje se u dokumentu.

  1. Otkucajte tekst liste i pritisnite taster ENTER posle svake stavke.

Na istom nivou numerisanja, na početku svakog reda automatski se umeću uzastopni brojevi.

  1. Da biste stavku numerisanog prikaza strukture premestili na odgovarajući nivo, na traci sa alatkama (traka sa alatkama: traka sa dugmadima i opcijama pomoću kojih izvršavate komande. Da biste prikazali određenu traku sa alatkama, pritisnite taster ALT, a zatim tastere SHIFT+F10.) Oblikovanje izvršite jednu od sledećih radnji:
    • Da biste stavku spustili na niži nivo, kliknite na broj, a zatim na dugme Povećaj uvlačenje Slika dugmeta.
    • Da biste stavku podigli na viši nivo, kliknite na broj, a zatim na dugme Smanji uvlačenje Slika dugmeta.

PrikažiSaveti

  • Postojeću listu možete da pretvorite u listu sa numerisanim prikazom strukture tako što ćete stavkama liste promeniti hijerarhijski nivo. Kliknite na bilo koji broj u listi osim prvog, a zatim pritisnite taster TAB ili tastere SHIFT+TAB, odnosno kliknite na dugme Povećaj uvlačenje Slika dugmeta ili Smanji uvlačenje Slika dugmeta.
  • Možete da premestite celu listu ulevo ili udesno. Kliknite na prvi broj u listi i prevucite ga na novu lokaciju. U toku prevlačenja pomeraće se i cela lista – numerisanje nivoa neće se promeniti. Isto tako, možete da kliknete na prvi broj, a da zatim pritisnete taster TAB ili tastere SHIFT+TAB, odnosno da kliknete na dugme Povećaj uvlačenje Slika dugmeta ili Smanji uvlačenje Slika dugmeta.
 
 
Primenljivo na:
Word 2003