Korišćenje programa Word 2013 za otvaranje dokumenata kreiranih u starijim verzijama programa Word

Kada u programu Program Microsoft Word 2013 otvorite dokument kreiran u starijoj verziji programa Word, uključiće se režim kompatibilnosti i na naslovnoj traci prozora dokumenta pisaće Režim kompatibilnosti.

Režim kompatibilnosti osigurava da nove ili poboljšane funkcije u programu Program Word 2013 ne budu dostupne pri radu sa dokumentom, kako bi osobe koje koriste Word 2003 ili prethodne verzije programa Word imale mogućnosti potpunog uređivanja dokumenta. Režim kompatibilnosti takođe čuva raspored dokumenta.

U ovom članku


Režimi dokumenta i kompatibilnost

Kada dokument otvorite u programu Program Word 2013, on je u jednom od ovih režima:

 • Program Word 2013
 • Režim kompatibilnosti Word 2010
 • Režim kompatibilnosti Word 2007
 • Režim kompatibilnosti Word 97-2003

Da biste utvrdili u kojem se režimu dokument nalazi pogledajte naslovnu traku dokumenta. Ako posle imena datoteke stoji [režim kompatibilnosti], dokument je u režimu kompatibilnosti Word 2007, režimu kompatibilnosti Word 2010 ili u režimu kompatibilnosti Word 97-2003. Da biste utvrdili u kojem, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.
 2. Kliknite naInformacije.
 3. U odeljku Provera dokumenta kliknite na dugme Proveri da li postoje problemi, a zatim na dugme Proveri kompatibilnost.
 4. Izaberite stavku Izaberite verzije za prikaz.

Pored imena režima u kojem se dokument nalazi pojavljuje se oznaka potvrde.

Ako u naslovnoj traci ne stoji [režim kompatibilnosti], nalazite se u Program Word 2013 režimu i dostupne su sve funkcije.

Dostupnost funkcija u svakom od režima

Funkcija 97-2003 2007 2010 2013
Aplikacije za Office Crveno X Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde
Veb video Crveno X Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde
Novo oblikovanje numerisanja Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Novi oblici i okviri za tekst Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Efekti za tekst Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Alternativni tekst u tabelama Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
OpenType funkcije Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Blokiranje autora Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Novi WordArt efekti Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Nove kontrole sadržaja Crveno X Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Kontrole sadržaja za Word 2007 Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Teme Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Glavni/pomoćni fontovi Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Praćena premeštanja Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Kartice „Margine“ Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
SmartArt grafika Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Grafikoni u sistemu Office 2007 Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Open XML ugrađeni objekti Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Sastavni blokovi Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Bibliografija i citati Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Jednačine Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Relativni okviri za tekst Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
Prilagođeni XML (proširivi jezik za označavanje (XML): sažeti oblik SGML jezika koji omogućava da programeri prave prilagođene oznake čime se postiže fleksibilnost u organizovanju u predstavljanju informacija. SGML – Standard Generalized Markup Language (standardni generalizovani jezik za označavanje)) Crveno X Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde
WordArt iz prethodne verzije Zelena oznaka potvrde Zelena oznaka potvrde Crveno X Crveno X
Dijagrami iz prethodne verzije Zelena oznaka potvrde Crveno X Crveno X Crveno X
Grafikoni prethodne verzije Zelena oznaka potvrde Crveno X Crveno X Crveno X

Vrh stranice Vrh stranice

Konvertovanje dokumenta u Program Word 2013 režim

Možete da radite u režimu kompatibilnosti ili da konvertujete dokument u Program Word 2013 format datoteke. Komanda Konvertuj u programu Word uklanja opcije kompatibilnosti tako da raspored dokumenta izgleda kao što bi izgledao da je kreiran u programu Program Word 2013. Ako je datoteka u .doc formatu, komanda Konvertuj takođe nadograđuje datoteku na .docx format.

Konvertovanjem dokumenta dobijate mogućnost da pristupite novim i poboljšanim funkcijama u programu Program Word 2013. Međutim, osobe koje koriste starije verzije programa Word možda neće moći da uređuju, ili će imati teškoća, pri uređivanju određenih delova dokumenta koji su kreirani korišćenjem novih ili poboljšanih funkcija u programu Program Word 2013.

 1. Izaberite karticu Datoteka.
 1. Uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste konvertovali dokument bez čuvanja kopije, izaberite stavku Informacije i kliknite na dugme Konvertuj.
  • Da biste kreirali novu kopiju dokumenta u Program Word 2013 režimu, kliknite na Sačuvaj kao i zatim izaberite lokaciju i fasciklu u kojoj želite da sačuvate novu kopiju. Otkucajte novo ime za dokument u polje Ime datoteke, a zatim sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word dokument. Uverite se da izbor u polju za potvrdu Održi kompatibilnost sa prethodnim verzijama programa Word nije potvrđen.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Word 2013