Konvertovanje dokumenata iz PDF formata u Word i obrnuto

Odnosi se na
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 97, 2000 i 2002

Portable Document Format (PDF) je format datoteka koji se obično koristi za deljenje Word dokumenata čitaocima koji nemaju instaliran program Word na računarima. Ovaj format čuva raspored dokumenta i sprečava uređivanje u programu Word. Iako Word ne omogućava direktan način za čuvanje dokumenata u ovom formatu, mnogi samostalni softverski proizvodi pružaju mogućnost konvertovanja Word dokumenata u PDF format i konvertovanje PDF datoteka u format Word datoteka.

Word podržava druge načine pomoću kojih dokumenti mogu da se dele, tako da je raspored sačuvan, a uređivanje sprečeno. Izbor metoda zavisi od toga šta želite da uradite i softvera koji čitaoci vaših dokumenata imaju.

Konvertovanje iz programa Word u PDF i iz PDF formata u Word

Konvertori datoteka mogu da konvertuju Word dokumente u PDF datoteku i obrnuto. Mada ih Microsoft ne obezbeđuje, na tržištu je dostupno više ovakvih alatki drugih proizvođača.

Konvertovanje PDF datoteke u format Word datoteke

Ako radite na datoteci u PDF formatu i želite tu datoteku da uredite u programu Word, možete da je konvertujete u Word dokument. Mnogi samostalni dobavljači koje možete pronaći na Web lokaciji Microsoft Office Marketplace (na engleskom) obezbeđuju konvertore koji to rade. Pogledajte listu dobavljača koji nude konvertore PDF-u-Word.

Konvertovanje Word dokumenta u PDF

Mnogi samostalni dobavljači nude softver za konvertovanje Word dokumenata u PDF datoteke. Na primer, neki od dobavljača na lokaciji Office Marketplace (na engleskom) koji obezbeđuju konvertore PDF-u-Word mogu da obezbede i konvertore Word-u-PDF. Za više informacija posetite Web lokaciju dobavljača. Osim toga, možete pregledati Word Discussion Groups (na engleskom) - Diskusione grupe za Word i zatražiti savet.

Ostali načini deljenja Word dokumenata

Ako čitaoci vaših dokumenata nemaju Word, postoji još nekoliko mogućnosti osim kreiranja PDF datoteke.

Obezbedite vezu za preuzimanje programa Microsoft Office Word Viewer 2003

Čitaoci vaših dokumenata mogu besplatno da preuzmu Word Viewer. Korišćenjem ovog programa za prikazivanje, čitaoci koji nemaju Word mogu da pregledaju, odštampaju i kopiraju Word dokumente, ali ne mogu da ih uređuju. Word Viewer 2003 prikazuje dokumente kreirane u programu Word 2003 i ranijim verzijama.

Za distribuciju dokumenata koje čitaoci mogu da otvore pomoću programa Word Viewer 2003, sačuvajte dokument na uobičajeni način. Zatim dajte uputstva svojim čitaocima za preuzimanje ovog programa. Ako se vaš dokument nalazi na Web lokaciji, obezbedite vezu za preuzimanje.

Kreirajte sliku Word dokumenta

Office uključuje upravljački program Microsoft Office Document Image Writer koji olakšava čuvanje Word dokumenta u formatu datoteka Tagged Image File Format (TIFF). TIFF format je u širokoj upotrebi, a može da se pregleda pomoću mnogih programa, kao što su grafički softver, softver koji se dobija uz optičke skenere i softver za slanje i primanje elektronskih faksova. Osim toga, mnogi samostalni dobavljači obezbeđuju programe za prikaz TIFF datoteka, koji mogu da se preuzmu sa Weba.

Za kreiranje TIFF slika, sledite uputstva u temi pomoći Čuvanje Office dokumenta kao TIFF datoteka.

 
 
Primenljivo na:
Word 2003