Stranica 4 od 11PRETHODNOSLEDEĆA

Word 2010: kreiranje prvog dokumenta

Word dokument sa pravopisnim i gramatičkim greškama


Dok kucate, Word će vas upozoravati ako napravite pravopisnu ili gramatičku grešku tako što će crvenom, zelenom ili plavom talasastom linijom podvući tekst koji smatra greškom, kao što je navedeno:

Podvučeno crvenom linijom    Ovo ukazuje na moguću grešku u pravopisu ili na to da Word ne prepoznaje reč, na primer vlastito ime ili mesto.

Podvučeno zelenom linijom    Word smatra da bi trebalo redigovati gramatiku.

Podvučeno plavom linijom    Reč je ispravno otkucana, ali ne odgovara rečenici. Na primer, otkucali ste reč „too“, a u rečenici bi trebalo da stoji reč „to“. Imajte na umu da je ova funkcija dostupna samo kada je jezik unosa postavljen na engleski, španski ili nemački.

Šta da radite sa podvučenim rečima? Kliknite desnim tasterom miša na podvučenu reč da biste videli ponuđena rešenja (Word povremeno možda neće imati alternativno pravopisno rešenje). Kliknite na rešenje da biste zamenili reč u dokumentu i uklonili podvlačenje. Ako odštampate dokument sa podvlačenjima, imajte da umu da se ona neće prikazati na odštampanim stranicama.

Upozorenje u vezi sa podvlačenjem zelenim i plavim linijama: Word je veoma dobar u pravopisu koji je uglavnom ispravan. Ali gramatiku i ispravnu upotrebu reči treba proveriti. Ako smatrate da ste vi u pravu, a da Word greši, možete zanemariti predložena rešenja i ukloniti podvlačenje. U vežbi ćete saznati kako.

Savet    Ako ne želite da se zaustavljate svaki put kada ugledate talasastu liniju podvlačenja, možete ih zanemariti tokom rada. Kada završite, možete dati programu Word da proveri pravopis i gramatiku odjednom. U vežbi ćete naučiti kako.

Stranica 4 od 11PRETHODNOSLEDEĆA