Informacije o instalaciji i aktivaciji za Microsoft Office 2007 programe

Pošto instalirate i aktivirate sistem Microsoft Office 2007, uputstva i informacije se automatski prezentuju ili postaju dostupne. Međutim, može se desiti da kasnije želite da prikažete ove informacije ili da su vam potrebne informacije koje nisu predstavljene tokom tipične instalacije. Ova stranica prikuplja uputstva za instalaciju i druge informacije tako da ih možete uvek prikazati.

Instalacija

Ako dobijete poruku o grešci ili naiđete na problem prilikom instaliranja sistema Office 2007, posetite Centar za resurse instalacije paketa Microsoft Office 2007 za informacije o rešavanju problema i uputstva za obraćanje službi podrške za Microsoft proizvode.

Šifra proizvoda

Aktivacija

Proizvode sistema Office 2007 morate aktivirati da biste se uverili da je instalacija izvršena sa originalnim Microsoft proizvodom. Aktivacija je potpuno anonimna; nisu potrebne nikakve lične informacije niti će se lične informacije slati korporaciji Microsoft.

Rešavanje problema

 
 
Primenljivo na:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007