Stranica 6 od 11PRETHODNOSLEDEĆA

Word 2010: kreiranje prvog dokumenta

Word traka sa prikazanim grupama „Pasus i „Stilovi“


Većinu promena u tekstu možete izvršiti iz grupe Font, ali ovaj način oblikovanja teksta posebno je zgodan kada želite da promenite format samo nekoliko znakova ili reči. Međutim, postoji i način da izvršite sve promene koje smo upravo pokazali samo jednom komandom, pomoću stilova.

Stilovi se nalaze na kartici Početak u grupi Stilovi. Jednostavno odaberite željeni stil i veličina teksta, font, atributi i oblikovanje pasusa automatski će se promeniti.

Galeriju „Brzi izbor stilova“ takođe ćete koristiti u vežbi da biste dodali oblikovanje u naziv, naslov i podnaslov obaveštenja za štampu i postigli rezultate koje vidite na slici.

Potrebno vam je da napravite listu?    To je takođe nešto što radite na kartici Početak, u grupi Pasus (neposredno pored grupe Font). To ćete takođe raditi u okviru vežbe.

Stranica 6 od 11PRETHODNOSLEDEĆA