Dodavanje naslova

Najjednostavniji način dodavanja naslova u dokumentu jeste primenom stilova naslova.

Otkucajte tekst naslova i izaberite ga. Izaberite karticu Početak i pomerajte pokazivač preko različitih naslova u galerijiStilovi . Primetićete da kada zastanete na svakom stilu, tekst se menja da bi mogli da vidite kako će izgledati u dokumentu. Izaberite onaj koji želite.

Word stilovi

Ako ne vidite željeni stil, kliknite na dugme Još Strelica „Još dole“ da biste proširili galeriju.

Naslov čini da se tekst ističe i pomaže čitaocu da pronađe potrebne informacije. Korišćenje stilova naslova ima nekoliko prednosti: brzo pravljenje sadržaja, ponovna organizacija dokumenta i ponovno oblikovanje dizajna bez ručnog menjanja teksta.

 
 
Primenljivo na:
Word 2013