Dodavanje ili uklanjanje zaglavlja, podnožja i brojeva stranica

Dodajte brojeve stranica i zaglavlja i podnožja stranice pomoću galerije ili kreirajte prilagođeni broj, zaglavlje i podnožje stranice.

Da biste ostvarili najbolje rezultate, prvo odlučite da li u zaglavlju ili podnožju želite samo broj stranice ili informacije i broj stranice. Ako želite broj stranice bez ikakvih drugih informacija, dodajte broj stranice. Ako želite broj stranice i druge informacije odnosno ako želite samo druge informacije, dodajte zaglavlje ili podnožje stranice.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:


Dodavanje broja stranice bez drugih informacija

Ako želite da se na svakoj stranici nalazi broj stranice, a ne želite da uključite druge informacije, na primer naslov dokumenta ili lokaciju datoteke, broj stranice možete brzo dodati iz galerije ili kreirati prilagođeni broj stranice odnosno prilagođeni broj stranice koji uključuje ukupan broj stranica (stranica X od Y stranica).

Dodavanje broja stranice iz galerije

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice.

Grupa „Zaglavlje i podnožje stranice“

 1. Kliknite na željenu lokaciju broja stranice.
 2. Pomerajte se kroz opcije u galeriji i izaberite željeni format broja stranice.
 3. Da biste se vratili u telo dokumenta, na kartici Dizajn (u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje stranice) izaberite stavku Zatvori zaglavlje i podnožje stranice .

Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja stranice

 Napomena   Galerija brojeva stranica uključuje formate „stranica X od Y stranica“, u kojima Y predstavlja ukupan broj stranica u dokumentu.

Dodavanje prilagođenog broja stranice

 1. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili oblast podnožja (blizu vrha odnosno dna stranice).

Na ovaj način se otvara kartica Dizajn u okviru Alatke za zaglavlja i podnožja.

 1. Da biste broj stranice postavili u centar stranice ili sa njene desne strane, uradite sledeće:
  • Da biste broj stranice postavili u centar, na kartici Dizajn, u grupi Pozicija kliknite na dugme Umetni karticu za poravnavanje, izaberite stavku Centar i kliknite na dugme U redu.
  • Da biste broj stranice postavili sa desne strane, na kartici Dizajn, u grupi Pozicija kliknite na dugme Umetni karticu za poravnavanje, izaberite stavku Desno i kliknite na dugme U redu.
 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Brzi delovi, a zatim izaberite stavku Polje.

Brzi delovi u grupi „Tekst“

 1. Sa liste Imena polja izaberite stavku Stranica i kliknite na dugme U redu.
 2. Da biste promenili format numerisanja, u grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice i kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica.
 3. Da biste se vratili u telo dokumenta, na kartici Dizajn (u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje stranice) izaberite stavku Zatvori zaglavlje i podnožje stranice .

Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja stranice

Dodavanje prilagođenog broja stranice koji uključuje ukupan broj stranica

Galerija obuhvata neke brojeve stranica koji uključuju ukupan broj stranica (stranica X od Y stranica). Međutim, ako želite da kreirate prilagođeni broj stranice, uradite sledeće:

 1. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili oblast podnožja (blizu vrha odnosno dna stranice).

Na ovaj način se otvara kartica Dizajn u okviru Alatke za zaglavlja i podnožja.

 1. Da biste broj stranice postavili u centar stranice ili sa njene desne strane, uradite sledeće:
  • Da biste broj stranice postavili u centar, na kartici Dizajn, u grupi Pozicija kliknite na dugme Umetni karticu za poravnavanje, izaberite stavku Centar i kliknite na dugme U redu.
  • Da biste broj stranice postavili sa desne strane, na kartici Dizajn, u grupi Pozicija kliknite na dugme Umetni karticu za poravnavanje, izaberite stavku Desno i kliknite na dugme U redu.
 2. Otkucajte stranica i razmak.
 3. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Brzi delovi, a zatim izaberite stavku Polje.

Traka sistema Office 2010

 1. Sa liste Imena polja izaberite stavku Stranica i kliknite na dugme U redu.
 2. Iza broja stranice otkucajte razmak, otkucajte od, a zatim otkucajte još jedan razmak.
 3. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst izaberite stavku Brzi delovi, a zatim izaberite stavku Polje.

Brzi delovi u grupi „Tekst“

 1. Sa liste Imena polja izaberite stavku Broj stranica i kliknite na dugme U redu.
 2. Iza ukupnog broja stranica otkucajte razmak, a zatim otkucajte stranica.
 3. Da biste promenili format numerisanja, u grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice i kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica.
 4. Da biste se vratili u telo dokumenta, na kartici Dizajn (u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje stranice) izaberite stavku Zatvori zaglavlje i podnožje stranice .

Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja stranice

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje zaglavlja ili podnožja stranice koje uključuje broj stranice

Ako želite da dodate grafiku ili tekst na vrh ili na dno dokumenta, potrebno je da dodate zaglavlje ili podnožje stranice. Zaglavlje ili podnožje stranice možete brzo da dodate iz galerija, a možete dodati i prilagođeno zaglavlje ili podnožje stranice.

Iste ove korake možete koristiti i za dodavanje zaglavlja ili podnožja stranice bez brojeva stranica.

Dodavanje zaglavlja ili podnožja stranice iz galerije

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Zaglavlje ili Podnožje.

Grupa „Zaglavlje i podnožje stranice“

 1. Izaberite zaglavlje ili podnožje stranice koje želite da dodate u dokument.
 2. Da biste se vratili u telo dokumenta, na kartici Dizajn (u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje stranice) izaberite stavku Zatvori zaglavlje i podnožje stranice .

Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja stranice

Dodavanje prilagođenog zaglavlja ili podnožja stranice

 1. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili oblast podnožja (blizu vrha odnosno dna stranice).

Na ovaj način se otvara kartica Dizajn u okviru Alatke za zaglavlja i podnožja.

 1. Da biste informacije postavili u centar stranice ili sa njene desne strane, izvršite neku od sledećih radnji:
  • Da biste informacije postavili u centar, na kartici Dizajn, u grupi Pozicija kliknite na dugme Umetni karticu za poravnavanje, izaberite stavku Centar i kliknite na dugme U redu.
  • Da biste informacije postavili sa desne strane, na kartici Dizajn, u grupi Pozicija kliknite na dugme Umetni karticu za poravnavanje, izaberite stavku Desno i kliknite na dugme U redu.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • U zaglavlju otkucajte željene informacije.
  • Dodajte kôd polja tako što ćete izabrati karticu Umetanje kliknuti na dugme Brzi delovi, izabrati stavku Polje i sa liste Imena polja izabrati željeno polje.

Primeri informacija koje možete dodati pomoću polja obuhvataju polja „Stranica“ (za broj stranice), „Broj stranica“ (za ukupan broj stranica u dokumentu) i „Ime datoteke“ (možete uključiti i putanju do datoteke).

 1. Ako dodate polje „Stranica“, možete da promenite format numerisanja tako što ćete u grupi Zaglavlje i podnožje stranice izabrati stavku Broj stranice i kliknuti na dugme Oblikuj brojeve stranica.
 2. Da biste se vratili u telo dokumenta, na kartici Dizajn (u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje stranice) izaberite stavku Zatvori zaglavlje i podnožje stranice .

Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja stranice

Vrh stranice Vrh stranice

Početak numerisanja brojem 1 na nekoj drugoj stranici

Numerisanje možete započeti na drugoj stranici dokumenta ili na nekoj drugoj stranici.

Početak numerisanja na drugoj stranici

 1. Kliknite dvaput na broj stranice.

Na ovaj način se otvara kartica Dizajn u okviru Alatke za zaglavlja i podnožja.

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica.

Grupa „Opcije“ za zaglavlje i podnožje stranice

 1. Da biste numerisanje započeli brojem 1, u grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice, kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica, izaberite stavku Počni od i unesite 1.
 2. Da biste se vratili u telo dokumenta, na kartici Dizajn (u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje stranice) izaberite stavku Zatvori zaglavlje i podnožje stranice .

Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja stranice

Početak numerisanja na nekoj drugoj stranici

Da biste započeli numerisanje na nekoj drugoj stranici, a ne na prvoj stranici dokumenta, potrebno je da dodate prelom odeljka ispred stranice na kojoj želite da započnete numerisanje.

 1. Kliknite na početak stranice na kojoj želite da započnete numerisanje.

Pritisnite taster HOME da biste se uverili da se nalazite na početku stranice.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Prelomi .

Grupa „Podešavanje stranice“

 1. U okviru Prelomi odeljka kliknite na dugme Sledeća stranica.
 2. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili oblast podnožja (blizu vrha odnosno dna stranice).

Na ovaj način se otvara kartica Alatke za zaglavlje i podnožje stranice.

 1. Na kartici Alatke za zaglavlje i podnožje stranice, u grupi Navigacija izaberite opciju Veza sa prethodnim da biste je isključili.
 2. Pratite uputstva za dodavanje broja stranice ili za dodavanje zaglavlja i podnožja stranice sa brojem stranice.
 3. Da biste numerisanje započeli brojem 1, u grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice, kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica, izaberite stavku Počni od i unesite 1.
 4. Da biste se vratili u telo dokumenta, na kartici Dizajn (u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje stranice) izaberite stavku Zatvori zaglavlje i podnožje stranice .

Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja stranice

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje različitih zaglavlja i podnožja stranica ili brojeva stranica u različitim delovima dokumenta

Brojeve stranica možete dodati samo u deo dokumenta. U različitim delovima dokumenta takođe možete koristiti različite formate numerisanja.

Na primer, možda želite da sadržaj i uvod imaju numerisanje formata „i, ii, iii“, da ostatak dokumenta ima numerisanje formata „1, 2, 3“, a da u indeksu nema brojeva stranica.

Takođe možete da podesite različita zaglavlja i podnožja stranice na neparnim i parnim stranicama.

Dodavanje različitih zaglavlja i podnožja stranica ili brojeva stranica u različitim delovima

 1. Kliknite na početak stranice na kojoj želite da započnete, prekinete ili promenite zaglavlje, podnožje ili numerisanje stranice.

Pritisnite taster HOME da biste se uverili da se nalazite na početku stranice.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Prelomi .

Grupa „Podešavanje stranice“

 1. U okviru Prelomi odeljka kliknite na dugme Sledeća stranica.
 2. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili oblast podnožja (blizu vrha odnosno dna stranice).

Na ovaj način se otvara kartica Dizajn u okviru Alatke za zaglavlja i podnožja.

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Navigacija izaberite opciju Veza sa prethodnim da biste je isključili.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
 3. Da biste odabrali format numerisanja ili početni broj, u grupi Zaglavlje i podnožje stranice izaberite stavku Broj stranice, kliknite na dugme Oblikuj brojeve stranica, izaberite željeni format i broj Počni od koji želite da koristite i kliknite na dugme U redu.
 4. Da biste se vratili u telo dokumenta, na kartici Dizajn (u okviru Alatke za zaglavlje i podnožje stranice) izaberite stavku Zatvori zaglavlje i podnožje stranice .

Dugme za zatvaranje zaglavlja i podnožja stranice

Dodavanje različitih zaglavlja i podnožja stranice ili brojeva stranica na neparne i parne stranice

 1. Kliknite dvaput na oblast zaglavlja ili oblast podnožja (blizu vrha odnosno dna stranice).

Na ovaj način se otvara kartica Alatke za zaglavlje i podnožje stranice.

 1. Na kartici Alatke za zaglavlje i podnožje stranice, u grupi Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Različite neparne i parne stranice.

Grupa „Opcije“ za zaglavlje i podnožje stranice

 1. Na neku od neparnih stranica dodajte zaglavlje, podnožje ili numerisanje stranice koje želite na neparnim stranicama.
 2. Na neku od parnih stranica dodajte zaglavlje, podnožje ili numerisanje stranice koje želite na parnim stranicama.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje brojeva stranica i zaglavlja i podnožja stranice

 1. Kliknite dvaput na zaglavlje, podnožje ili broj stranice.
 2. Izaberite zaglavlje, podnožje ili broj stranice.
 3. Pritisnite taster DELETE.
 4. Ponovite korake 1-3 u svakom odeljku koji ima drugačije zaglavlje, podnožje ili broj stranice.

Vrh stranice Vrh stranice

Probajte Office 2010 danas!

Probajte Office 2010 danas!

 
 
Primenljivo na:
Word 2010