Stranica 16 od 21PRETHODNOSLEDEĆA

Zaštitite se: bezbednost u sistemu Office

Digitalni certifikat

Digitalni certifikat.

Digitalne certifikate izdaju tela ovlašćena za izdavanje komercijalnih certifikata, kao što je preduzeće VeriSign, Inc. koje proverava reputaciju pisaca ili kreatora makroa (poznatih kao izdavači). U sesiji za vežbanje saznaćete više o tome kako se proverava certifikat.

Iako je moguće sam sebi izdati certifikat, takvi certifikati se ne smatraju „pouzdanim“. Ipak, oni mogu biti korisni za internu upotrebu.

Za više informacija o kreiranju digitalnih certifikata, pogledajte Microsoft Pomoć za vaš Office proizvod ili članke naveden na kartici sa kratkim uputstvima.

Digitalni certifikati imaju datum prestanka važenja ili mogu da budu opozvani. Proveru opoziva možete da postavite u programu Microsoft® Internet Explorer 3.0 ili novijoj verziji.

Digitalni certifikat se koristi za potpisivanje makroa, čime se kreira digitalni potpis na makrou. Digitalni certifikat može da se koristi mnogo puta za kreiranje velikog broja digitalnih potpisa.

Napomena    Iako digitalni certifikati mogu da se koriste sa dokumentima i e-porukama, kao i sa makroima, oni se ne koriste na isti način. Za više informacija o potpisivanju dokumenata pogledajte karticu sa kratkim uputstvima.

Stranica 16 od 21PRETHODNOSLEDEĆA