Ažuriranje sadržaja

Da biste ažurirali sadržaj koji je kreiran automatski iz stilova naslova, na kartici Reference kliknite na dugme Ažuriraj tabelu.

Ažuriranje sadržaja

Možete da izaberete opcije Ažuriraj samo brojeve stranica ili Ažuriraj čitavu listu ako želite da ažurirate brojeve stranica i tekst. Da biste saznali kako da kreirate sadržaj, pogledajte članak Kreiranje sadržaja.

 
 
Primenljivo na:
Word 2013