Kratak pregled programa OneNote Web App

Kratak pregled programa OneNote Web App

Oblačić 1 U prikazu za čitanje možete se kretati po stranicama beležnice, razvijati i skupljati odeljke i pregledati prethodne verzije stranice.
Oblačić 2 Kliknite na dugme Prikaži autore da biste videli ko je izvršio promene na trenutnoj stranici. To možete uraditi i u režimu uređivanja (kartica Prikaz).
Oblačić 3 Kliknite na dugme Uredi u pregledaču da biste uredili beležnicu u pregledaču. Kliknite na dugme Otvori u programu OneNote da biste na njoj radili u OneNote aplikaciji za računare (zahteva Microsoft OneNote 2010).
Oblačić 4 U prikazu za uređivanje možete dodati beleške i primenjivati oznake koje će vas podsećati na važne stavke. Beleške možete dodavati čak i ako neka druga osoba radi u beležnici.
Oblačić 5 OneNote Online ima poznati izgled i doživljaj programa OneNote

.

  • Kartica Početak sadrži komande za oblikovanje teksta i proveru pravopisa. Možete učiniti da beleške izgledaju kao oblikovani dokumenti tako što ćete primeniti stilove na tekst.
  • Karticu Umetanje koristite za dodavanje tabela, slika ili clip art kolekcije. Clip art kolekcija potiče iz kolekcije slika dostupnih u programu Office.com. Na kartici Umetanje možete i da dodate nove odeljke i stranice u beležnicu.
  • Karticu Prikaz koristite da biste se vratili u režim prikaza, pogledali ko je izvršio određene promene na trenutnoj stranici (komanda Prikaži autore) i da biste videli prethodne verzije trenutne stranice. Možete čak i da odbacite promene tako što ćete se vratiti na prethodnu verziju stranice.
  • OneNote Web App automatski čuva ono što uradite. Koristite dugme Opozovi radnju da biste uklonili promene koje ne želite da zadržite.

Više informacija

Office.com neprekidno se ažurira novim sadržajem pomoći, na primer detaljnim informacijama o prvim koracima, člancima „Kako da...“, video zapisima i vezama ka forumima za pitanja i odgovore. Posetite stranicu Pomoć i članci „Kako da...“ za Office Web App na lokaciji Office.com.

 
 
Primenljivo na:
OneNote Web App