Kratak pregled aplikacije Word Web App

Kratak pregled aplikacije Word Web App

Oblačić 1 Prikaz za čitanje prikazuje Word dokument u najvećoj tačnosti. U ovom prikazu možete se kretati kroz stranice dokumenta ili preći na određenu stranicu.
Oblačić 2 Na kartici Datoteka izaberite stavku Štampanje da biste odštampali dokument (dostupno i u prikazu za uređivanje).
Oblačić 3 Kliknite na dugme Pronađi da biste pretražili dokument. Rezultati pretrage su markirani u dokumentu i možete prelaziti sa jednog rezultata na drugi.
Oblačić 4 Kliknite na dugme Uredi u pregledaču da biste uredili dokument u pregledaču. Kliknite na dugme Otvori u programu Word da biste na njemu radili u Word aplikaciji za računare.
Oblačić 5 Prikaz za uređivanje je optimizovan za dodavanje i oblikovanje teksta.
Oblačić 6 Word Online ima poznati izgled i doživljaj programa Word.
  • Kartica Početak ima komande za oblikovanje teksta. Možete da primenite direktno oblikovanje, kao što su podebljavanje, kurziv i podvlačenje, a možete primeniti i stilove da biste dobili dokument usaglašenog i profesionalnog izgleda.
  • Koristite karticu Umetanje da biste dodali tabele, slike ili clip art kolekciju. Clip art kolekcija potiče iz kolekcije slika dostupnih na lokaciji Office.com. Na kartici Umetanje takođe možete dodati nove odeljke i stranice u dokument.
  • Koristite karticu Prikaz da biste se vratili na prikaz za čitanje i videli efekte promena.

 Napomena    Na lokaciji Windows Live OneDrive više autora mogu da uređuju dokument istovremeno korišćenjem aplikacije Word Web App. Više informacija potražite u članku Zajednički rad na dokumentu u aplikaciji Word Web App.

Više informacija

Office.com neprekidno se ažurira novim sadržajem pomoći, na primer detaljnim informacijama o prvim koracima, člancima „Kako da...“, video zapisima i vezama ka forumima za pitanja i odgovore. Posetite stranicu Pomoć i članci „Kako da...“ za Office Web App na lokaciji Office.com.

 
 
Primenljivo na:
Word Web App