Deljenje unakrsne tabele, dokumenta, prezentacije ili beležnice u usluzi OneDrive

Office dokument je uskladišten u usluzi OneDrive. Sada ga delite sa prijateljima ili sa celim svetom.

  1. Idite u uslugu OneDrive i kliknite desnim tasterom miša na dokument, a zatim izaberite stavku Deli.
    Komanda „Deli“
  2. Otkucajte e-adresu osobe sa kojom želite da delite. Ako dodajete više adresa, pritisnite taster ENTER između njih. Kada kliknete na dugme Deli, poruka uključuje vezu ka dokumentu. Primaoci će morati da se prijave pomoću Microsoft naloga da bi uredili dokument.
    Otkucajte e-adrese i poruku da biste poslali vezu putem e-pošte

Nabavljanje veze koja može da se kopira i nalepi

Ako ne znate e-adresu neke osobe ili ako želite vezu koja će ljudima omogućiti da uređuju vaš dokument bez potrebe za prijavljivanjem, izaberite stavku Nabavi vezu kada kliknete na dugme Deli. Zatim izaberite stavku Kreiraj vezu da biste dobili vezu koju možete da kopirate i nalepite.

Kreiranje veze za prikaz i uređivanje

 Savet    Ako vezu lepite u tvit ili ako URL adresa jednostavno deluje predugačka, izaberite stavku Skrati i kopirajte je.

Deljenje samo za prikaz

Ako želite da ljudi vide vaš dokument bez njegovog uređivanja, možete da ga delite samo za prikaz.

Putem poziva e-poštom

U pozivu izaberite stavku Primaoci mogu da uređuju, a zatim prebacite na opciju Primaoci mogu samo da prikazuju.

Izbor opcija „Samo za prikaz“ i „Potrebno je prijavljivanje“ u e-poruci poziva

 Napomena    Ako želite da ograničite ko može da vidi dokument, izaberite stavku Primaocima nije potreban Microsoft nalog , a zatim prebacite na opciju Primaoci moraju da se prijave pomoću Microsoft naloga .

Pomoću veze samo za prikaz

Kada izaberete stavke Deljenje > Nabavi vezu, kliknite na dugme Uredi i prebacite na opciju Samo za prikaz pre nego što izaberete stavku Kreiraj vezu.

Izbor opcije „Samo za prikaz“ pre kreiranja veze koju treba kopirati i nalepiti

 Napomena    Ako želite da otvorite pristup samo za prikaz dokumenta kako bi ljudi mogli da ga pronađu kada pretražuju veb, izaberite stavku Javno umesto stavke Samo za prikaz .

 
 
Primenljivo na:
Office 2013