• Najvažnije funkcije programa Visio

  Pojednostavite složene informacije pomoću profesionalnih dijagrama koje možete da kreirate sa samo nekoliko klikova. Visio pojednostavljuje kreiranje dijagrama – bilo da želite da brzo prenesete dijagram toka koji ste kreirali prilikom razmene ideja na belu tablu, mapu ili IT mrežu, izgradite organizacioni grafikon, dokumentujete poslovni proces ili nacrtate plan sprata.

  Brzo kreiranje profesionalnih dijagrama sa ažuriranim oblicima, novim opcijama formatiranja i alatkama

  Brži pristup često korišćenim alatkama, novim i ažuriranim oblicima i šablonima, a poboljšane i proširene teme i efekti vam olakšavaju kreiranje profesionalnih dijagrama.

  Podržani su ažurirani standardi kreiranja dijagrama, uključujući Unified Modeling Language (UML) 2.4, Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 i sada možete da objavljujete i SharePoint 2010 i SharePoint 2013 tokove posla.

  Prilagodite rad svojim potrebama pomoću poboljšane podrške za dodir, uključujući podršku za Windows 8 i Visio usluge u novom sistemu Microsoft SharePoint, koristeći Microsoft Office 365 ili na serverima vašeg preduzeća.

  Teme i efekti: ekran 5
  Dijagram povezan sa podacima: ekran 1

  Povežite dijagrame sa dinamičkim podacima i tako učinite složene podatke razumljivijim na prvi pogled

  Opcije pomoću kojih možete učiniti dijagrame dinamičnijim tako što ćete povezati oblike sa podacima u stvarnom vremenu, sa proširenim skupom podržanih resursa.

  Sarađujte lako kao tim u radu na dijagramima

  Nove alatke pojednostavljuju timski rad omogućavajući vam da radite zajedno na istom dijagramu istovremeno i da lako vidite komentare redaktora – kako u programu Visio tako i u Visio uslugama.

  Delite dijagrame sa drugima putem pregledača, čak i ako oni nemaju instaliran Visio – koristeći Office 365 ili SharePoint.

  Teme i efekti: ekran 2
 • Resursi

  Saznajte šta je novo u programu Visio pomoću ovog kratkog video (samo na engl.)

  Preuzmite brzo uputstvo (samo na engl.) kako da počnete sa radom u programu Visio

  Saznajte kako da koautorstvo i saradnja (samo na engl.) na dijagramima

  Kreiranje organizacionog grafikona (samo na engl.) koristeći izvor podataka, kao što je Excel radna sveska ili Active Directory

Pronađite informacije za: Projektante