Verzije programa Visio — sve funkcije

Kreirajte profesionalne i privlačne dijagrame lakše nego ikada

 • UKLJUČENO
 • = UKLJUČENO
 • POBOLJŠANO
 • = POBOLJŠANO
 • NOVO
 • = NOVO
 • 2007 2010 2013
  Novi i poboljšani šabloni i oblici UKLJUČENO POBOLJŠANO POBOLJŠANO
  Kontekstualni meniji koji se dobijaju desnim klikom miša UKLJUČENO POBOLJŠANO POBOLJŠANO
  Poboljšana pretraga za lakše pronalaženje predložaka i oblika UKLJUČENO UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Teme koje su lake za primenu za brzo kreiranje modernih dijagrama UKLJUČENO UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio UKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO
  Poboljšanja rešenja organizacionih grafikona – novi stilovi i mogućnost uvoza slika UKLJUČENO UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Automatsko poravnavanje i prored UKLJUČENO UKLJUČENO
  Mogućnost umetanja i brisanja oblika sa popravkom veze UKLJUČENO UKLJUČENO
  Automatska veličina podloge za crtanje UKLJUČENO UKLJUČENO
  Oblast brzih oblika za lakši pristup najčešće korišćenim oblicima UKLJUČENO UKLJUČENO
  Microsoft Office Fluent korisnički interfejs (UI)—Traka UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Poboljšanja i novi stilovi kontejnera UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Novo iskustvo pokretanja za olakšavanje pronalaženja oblika NOVO
  Mogućnost promene oblika dok se zadržava raspored dijagrama i metapodaci oblika NOVO
  Pregled uživo novih prethodno konfigurisanih promena stilova teme putem varijanti NOVO
  Opcije efekata oblika—senka, kosina, sjaj i ostalo NOVO
  Unapređeni pregled pre štampanja koji prikazuje prelom stranice dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja NOVO
  • UKLJUČENO
  • = UKLJUČENO
  • POBOLJŠANO
  • = POBOLJŠANO
  • NOVO
  • = NOVO
  Radite zajedno sa svojim kolegama na jednom dijagramu 2007 2010 2013
  Komentarisanje UKLJUČENO UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Lako deljenje dijagrama putem veb pregledača i čuvanja u sistemu SharePoint1 UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Komentarisanje putem Visio usluga1 NOVO
  Koautorstvo—dve ili više osoba istovremeno radi na jednom dijagramu2 NOVO
  Upotreba obaveštenosti o prisustvu i vidljivosti za slanje trenutnih poruka ili pozivanje drugih osoba3 NOVO
  1 — Zahteva Office 365 ili SharePoint Server (zasebno licenciran)
  2 — Zahteva Microsoft OneDrive, Office 365 ili SharePoint Server (zasebno licenciran)
  3 — Zahteva Microsoft Lync 2013 ili neki drugi usaglašen klijent za razmenu trenutnih poruka (IM)
  • UKLJUČENO
  • = UKLJUČENO
  • POBOLJŠANO
  • = POBOLJŠANO
  • NOVO
  • = NOVO
  Upotreba čarobnjaka za povezivanje dijagrama sa podacima bez pisanja koda 2007 2010 2013
  Povezivanje oblika dijagrama sa podacima UKLJUČENO UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Mogućnost automatskog osvežavanja podataka po određenom rasporedu ili ručno UKLJUČENO UKLJUČENO
  Automatsko kreiranje legende podataka i pružanje ključa za grafiku primenjenih podataka UKLJUČENO UKLJUČENO
  Kontrolne table bez koda UKLJUČENO UKLJUČENO
  Prošireni skup izvora podataka, uključujući Excel, Excel Services, SharePoint liste, SharePoint usluge poslovnog povezivanja i SQL Server UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Mogućnost primene bogatog skupa grafike za podatke i boja za vizuelizovanje podataka UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Mogućnost čuvanja u sistemu SharePoint i pregleda dijagrama u Visio uslugama sa osvežavanjem podataka UKLJUČENO POBOLJŠANO
  • UKLJUČENO
  • = UKLJUČENO
  • POBOLJŠANO
  • = POBOLJŠANO
  • NOVO
  • = NOVO
  Modelovanje poslovnih pravila pomoću standardnog procesa označavanja 2007 2010 2013
  Opcija provere valjanosti dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih poslovnih pravila UKLJUČENO UKLJUČENO
  Podrška za Business Process Modeling and Notation (BPMN) 1.2 i 2.0 dijagrame (BPMN 2.0 dijagrami su podržani samo u programu Visio 2013) UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Podređeni procesi za razbijanje složenih procesa na delove kojima se može upravljati UKLJUČENO UKLJUČENO
  • UKLJUČENO
  • = UKLJUČENO
  • POBOLJŠANO
  • = POBOLJŠANO
  • NOVO
  • = NOVO
  Iskoristite poboljšanja koja Visio čine moćnim i potpunim alatom za kreiranje dijagrama 2007 2010 2013
  Dostupnost kao neprekidna licenca UKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO
  Podrška za SharePoint Server 2010 tok rada1 UKLJUČENO UKLJUČENO
  Lako prilagođavanje oblika UKLJUČENO UKLJUČENO
  Kompatibilnost sa prethodnim verzijama za otvaranje Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 i Visio 2010 datoteka UKLJUČENO NOVO
  Integracija sa sistemom Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) i Microsoft Systems Center UKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO
  Podrška za kontrolu dodirom na računarima sa operativnim sistemom Windows 7/Windows 8 UKLJUČENO POBOLJŠANO
  Novi format datoteke zasnovan na XML-u NOVO
  Podrška za kontrolu dodirom na skoro svakom uređaju putem Visio usluga1 NOVO
  Dostupnost putem usluge Office 365 kao pretplata NOVO
  Roming aplikacija—mogućnost privremenog instaliranja programa Visio na računaru sa operativnim sistemom Windows 7 ili Windows 82 NOVO
  Podrška za upravljanje zahtevima u programima Project Server i Project Online3 NOVO
  Podrška za SharePoint Server 2013 tok rada1 NOVO
  1 — Zahteva Office 365 ili SharePoint Server (zasebno licenciran) i SharePoint Designer 2013
  2 — Zahteva Visio Pro for Office 365
  3 — Zahteva Project Server 2013 ili Project Online i SharePoint Designer 2013
  • UKLJUČENO
  • = UKLJUČENO
  • POBOLJŠANO
  • = POBOLJŠANO
  • NOVO
  • = NOVO
 • Isprobajte ili kupite

  Resursi

Pronađite informacije za: Projektante