Video zapis: korišćenje tastature u programu Excel 2010

Traka ima nove prečice koje se nazivaju saveti o tasterskim prečicama. Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali koje su to prečice i kako se koriste.

Tasterske prečice koje počinju tasterom CTRL i dalje će funkcionisati u programu Excel 2010. Na primer, CTRL+C i dalje kopira u ostavu, a CTRL+V i dalje lepi iz ostave. Većina starih prečica za meni ALT+ takođe i dalje funkcioniše.

 Napomena    Ovaj video zapis je deo kursa Prelazak na Excel 2010. Da biste pronašli praktičniju obuku, posetite Office.com stranicu obuke.

Ocena:
Primenljivo na:
Prikazi:
63
Datum prosleđivanja:
24.6.2011
Dužina:
00:02:25