Video: prvi koraci – istraživanje trake

Džesika, menadžer za Veb lokacije u korporaciji Microsoft, istražuje traku u programu PowerPoint.

Ocena:
Primenljivo na:
Prikazi:
39
Datum prosleđivanja:
12.8.2010
Dužina:
00:02:28