Utisak pri radu sa stranicom „Office.com širom sveta“

Office.com, Microsoft Office Veb lokacija, pruža informacije svojstvene mnogim jezicima i lokalnim standardima. Lokacija je dizajnirana da vaše jezičko iskustvo učini fleksibilnim i otvorenim. Utisak pri radu sa Microsoft Office jezicima u potpunosti je posvećen kreiranju fleksibilnog i otvorenog Veb iskustva u najvećoj mogućoj meri. Gde god da se nalazite, možete posetiti neku od međunarodnih Office.com lokacija.

Kada prvi put posetite lokaciju Office.com, jezik koji vidite podudara se sa jezičkim postavkama Internet pregledača. Postavke možete promeniti sa bilo koje stranice na lokaciji tako što ćete kliknuti na globus u gornjem desnom uglu i posetiti stranicu „Office širom sveta“.

Promena jezika i postavki lokalnog standarda

 1. Potražite svoj jezik zemlje/regiona u sivom tekstu pored ikone globusa u gornjem desnom uglu bilo koje stranice na lokaciji Office.com.
 2. Kliknite da biste otišli na stranicu „Office.com širom sveta“.
 3. Na stranici „Office.com širom sveta“ sa liste izaberite jezik zemlje/regiona da biste promenili jezik i sadržaj na lokaciji.
 4. Kliknite na izbor da biste sačuvali promenu. Otvoriće se matična stranica za taj jezik.

   Napomena    To će postati vaš podrazumevani jezik ukoliko ga ne promenite.

 1. Izbor jezika možete promeniti u gornjem desnom uglu stranice, u kojem ćete videti trenutni izbor jezika ili tako što ćete se vratiti na stranicu „Office širom sveta“ i napraviti izbor na listi.

 Napomena    Jezici koji imaju ograničen sadržaj označeni su zvezdicom.(*) Ako kliknete na jedan od ovih jezika, otvara se matična stranica ili stranica portala za taj jezik. Sav sadržaj stranice portala je na jeziku koju ste izabrali, ali je meni za navigaciju na jeziku nadređene lokacije Office.com. U ovim instancama možete prikazati informacije na jeziku koju izaberete, ali kada napustite lokaciju Office.com i vratite se, lokacija će vratiti podrazumevanu regionalnu Veb lokaciju koja odgovara tom jeziku.

 

Izbor jezika za Windows Internet Explorer

Neke Veb lokacije nude sadržaj na nekoliko različitih jezika. Jezike možete dodati na listu jezika u programu Windows® Internet Explorer®, tako da te lokacije možete prikazati na željenom jeziku.

Ako često prikazujete Veb stranice koje su napisane na jezicima koji se razlikuju od podrazumevanog jezika na vašem računaru, možda ćete želeti da dodate mogućnost prikazivanja Veb stranica na različitim jezicima.

Dodavanje drugog jezika

 1. U meniju Alatke programa Internet Explorer izaberite stavku Internet opcije.
 2. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite jezik koji želite da dodate.
 3. Na kartici Opšte postavke izaberite stavku Jezici.   

 Napomena    Korisnici u Srbiji: da biste se uverili da vidite stranice koje su dizajnirane za Srbiju, sledite dolenavedene korake.

Dodavanje drugog jezika za srpske Veb lokacije

 1. U meniju Alatke programa Internet Explorer izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Opšte postavke izaberite stavku Jezici.
 3. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite stavku srpski (Srbija) [sr] i kliknite na dugme U redu.
 4. Na listi markirajte stavku srpski (Srbija) [sr] i kliknite na dugme Premesti nagore dok ona ne bude na vrhu.
 5. Kliknite na dugme U redu.

Izbor jezika za meni „Pomoć“ u Office programima

 Napomena    Ako promenite jezik menija „Pomoć“ koji se povezuje sa lokacijom Office.com, jezik instaliranih Office programa se ne menja.

 1. Da biste promenili jezik Office programa, izaberite meni „Datoteka“, a zatim odaberite stavku „Opcije“.
 2. U meniju Jezičke postavke
 3. izaberite jezik u okviru stavke Prikaži jezik pomoći.         
 
 
Primenljivo na:
Office 2010