Stranica 1 od 9PRETHODNOSLEDEĆA

Upoznajte Word 2007 III: napravite dokumente odličnog izgleda

Word dokument sa oblikovanjem, stilovima i listom sa znakovima za nabrajanje
Neka se vaši dokumenti ističu. Pogledajte kako se menja izgled Microsoft Office Word 2007 dokumenata.

Osnovne informacije o ovom kursu

Ovaj kurs obuhvata:

  • Jedna lekcija kojoj sami određujete tempo i vežba za sticanje praktičnog iskustva. Za vežbu je neophodan Word 2007.
  • Kratak test na kraju lekcije. Test se ne ocenjuje.
  • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Ciljevi

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

  • Naglasite tekst podebljanim ili podvučenim oblikovanjem ili kurzivom.
  • Kreirajte liste sa znakovima za nabrajanje i numerisane liste.
  • Koristite stilove da biste oblikovali tekst.

Trebalo bi da pređete kurs Upoznajte Word 2007 II: uredite tekst i redigujte dokumente ili da već znate kako se bira i uređuje tekst.


Ono što otkucate u dokumentu samo je početak – same reči neće uvek preneti poruku.

Da li se dokument lako čita? Da li su važne tačke istaknute? Da li bi se pasus lakše čitao kao lista?

Pogledajte kako se ističe tekst i prave liste, kao i kako se kreira moderan dokument.

Da biste saznali više o ovom kursu, pročitajte tekst u člancima Ciljevi i Osnovni podaci o ovom kursu ili pogledajte sadržaj. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Stranica 1 od 9PRETHODNOSLEDEĆA