Stranica 11 od 13PRETHODNOSLEDEĆA

Upoznajte Excel 2007: kreirajte svoju prvu radnu svesku

Tekst poravnat nalevo u ćeliji i datumi poravnati nadesno u ćeliji

Excel poravnava tekst u ćelijama nalevo, ali datume poravnava nadesno.

Da biste uneli datum u kolonu B, kolonu „Datum“, trebalo bi da koristite kosu crtu ili crticu da biste razdvojili delove: 16/07/2009 ili 16-jul-2009. Excel će ovo prepoznati kao datum.

Ako je potrebno da unesete vreme, otkucajte brojeve, razmak, a zatim slovo „a“ (za prepodne) ili „p“ (za popodne) - na primer, 9:00 p. Ako unesete samo broj, Excel će prepoznati da je u pitanju vreme i automatski ga uneti kao da je u pitanju prepodne.

Savet     Da biste uneli današnji datum, istovremeno pritisnite taster CTRL i tačku i zarez (;). Da biste uneli trenutno vreme, istovremeno pritisnite tastere CTRL i SHIFT i tačku i zarez.

Stranica 11 od 13PRETHODNOSLEDEĆA