Stranica 1 od 19PRETHODNOSLEDEĆA

Tasterske prečice u sistemu Office 2007

Upotreba tastature u sistemu Office 2007
Mnogi programi u sistemu Microsoft Office 2007 imaju potpuno novi izgled. Većina menija i traka sa alatkama je nestala i uz novi izgled prisutni su novi i lakši načini korišćenja tastature.

Osnovne informacije o ovom kursu

Ovaj kurs obuhvata:

  • Tri lekcije kojima sami određujete tempo i dve vežbe za sticanje praktičnog iskustva.
  • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.
  • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Ciljevi

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

  • Obavljajte zadatke koristeći uzastopne tasterske prečice koje se zovu slovne prečice i prikazane su na traci.
  • Krećite se po traci koristeći taster TAB i tastere sa strelicama.
  • Obavljajte zadatke koristeći kombinacije tastera – tasteri koje treba da pritisnete istovremeno – na isti način kao što ste to činili u starijim verzijama sistema Office.

Ljudi koriste tasterske prečice iz mnogo razloga. Neke osobe vole da ih koriste da bi uštedele dragoceno vreme ili samo zbog toga što to smatraju jednostavnijim načinom. Druge osobe ne koriste miša iz fizičkih razloga, tako da izvršavanje komandi pomoću tastature predstavlja suštinsku stvar. Bez obzira na to zašto koristite tasterske prečice i da li ste njihov obožavalac ili početnik, ovaj kurs će vam pomoći da naučite kako se radi u sistemu Office 2007 koristeći samo tastaturu.

Ako ste iskusni korisnik tastature, biće vam drago da saznate da postoji nekoliko poboljšanja u upotrebi tastature u izdanju sistema Office 2007.

Pročitajte pregled na sredini ove stranice ili sadržaj u levoj koloni da biste saznali više o ovom kursu. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Stranica 1 od 19PRETHODNOSLEDEĆA