Stranica 5 od 13PRETHODNOSLEDEĆA

Upoznajte Excel 2007: kreirajte svoju prvu radnu svesku

Naslovi kolona i redova na radnom listu

Nakon prvih 26 naslova kolona (od A do Z), sledećih 26 naslova kolona sadrže slova od AA do AZ. Naslovi kolona nastavljaju se do kolone XFD, do ukupnog broja od 16.384 kolona.
Oblačić 1 Naslovi kolona označeni su slovima.
Oblačić 2 Naslovi redova označeni su brojevima.

Radni listovi su podeljeni na kolone, redove i ćelije. To je koordinatna mreža koju vidite kada otvorite radnu svesku.

Kolone se vertikalno prostiru od vrha do dna radnog lista. Redovi idu horizontalno sleva nadesno. Ćelija je mesto na kojem se sreću kolona i red.

Svaka kolona ima naslov koji sadrži slova abecede na vrhu. Prvih 26 kolona ima slova od A do Z. Svaki radni list ukupno sadrži 16.384 kolona, tako da nakon slova Z slova počinju da se prikazuju u parovima, od AA do AZ. Pogledajte sliku 2.

Nakon slova AZ, prikazuju se parovi slova od BA do BZ i tako dalje, dok svih 16.384 kolona ne bude imalo naslove označene slovima abecede, sve do XFD.

Svaki red takođe ima naslov. Naslove redova čine brojevi, od 1 do 1.048.576.

Naslovi sa slovima abecede u kolonama i numerički naslovi u redovima govore vam gde se nalazite u radnom listu kada kliknete na ćeliju. Naslovi se kombinuju da bi se formirala adresa ćelije koja se naziva i referenca ćelije. Više o tome ćete naučiti u sledećem odeljku.

Stranica 5 od 13PRETHODNOSLEDEĆA