Stranica 4 od 13PRETHODNOSLEDEĆA

Upoznajte Excel 2007: kreirajte svoju prvu radnu svesku

Excel radni list sa naslovom „Sveska1“ na naslovnoj traci na vrhu radnog lista i karticama listova na dnu radnog lista

Prazan radni list u novoj radnoj svesci.
Oblačić 1 Prva radna sveska koju otvorite naziva se „Sveska1“. Ovaj naslov prikazuje se na naslovnoj traci na vrhu prozora sve dok ne sačuvate radnu svesku pod svojim naslovom.
Oblačić 2 Kartice listova na dnu prozora radne sveske.

Kada pokrenete Excel, otvorićete datoteku koja se naziva radna sveska. Svaka nova radna sveska ima tri radna lista, nalik stranicama u dokumentu. Podaci se unose u radne listove. (Radni listovi se ponekad nazivaju i unakrsne tabele.)

Svaki radni list ima ime koje je prikazano na kartici lista u donjem levom uglu prozora radne sveske: „List1“, „List2“ i „List3“. Možete da kliknete na svaku karticu lista da biste prikazali radni list.

Preporučuje se da preimenujete kartice listova da biste lakše identifikovali informacije na svakom listu. Na primer, možete da imate kartice listova koje se zovu „Januar“, „Februar“ i „Mart“ za budžete ili ocene studenata za te mesece ili „Sever“ i „Zapad“ za oblasti prodaje i tako dalje.

Ako vam je potrebno više od tri radna lista, možete ih dodati. Takođe, ako vam nisu potrebna tri radna lista, možete da izbrišete jedan ili dva (ali ne morate). Možete da koristite tasterske prečice da biste se kretali između listova.

Videćete kako se sve to radi u vežbi na kraju ove lekcije.

Možda se pitate kako se kreira nova radna sveska. Evo kako: u gornjem levom uglu kliknite na dugme „Microsoft Office“Slika dugmeta. Zatim izaberite stavku Novo. U prozoru Nova radna sveska izaberite stavku Prazna radna sveska.

Stranica 4 od 13PRETHODNOSLEDEĆA