Stranica 12 od 16PRETHODNOSLEDEĆA

Ponovna upotreba teksta i drugih delova dokumenta: uvod u sastavne blokove

Organizovanje sastavnih blokova

Pregledajte bilo koji sastavni blok u okviru opcije Organizovanje sastavnih blokova.

Kada budete spremni da ponovo koristite sastavni blok, možete pregledati galerije da biste pronašli željeni sastavni blok ili sve dostupne sastavne blokove u programu Word možete pronaći na jednom mestu koje se zove Organizovanje sastavnih blokova. Organizovanje sastavnih blokova možete otvoriti tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na bilo koji sastavni blok u galeriji, a zatim izabrati stavku Organizuj i izbriši da bi se pojavio prozor Organizovanje sastavnih blokova.

Kada na listi organizovanja kliknete na bilo koji sastavni blok, sa desne strane pojavljuje se pregled tako da na jednostavan način možete utvrditi da li je to sastavni blok koji tražite.

Stranica 12 od 16PRETHODNOSLEDEĆA