Stranica 9 od 13PRETHODNOSLEDEĆA

Upoznajte Excel 2007: kreirajte svoju prvu radnu svesku

Naslovi kolona i redova

Radni list sa naslovima kolona i redova.
Oblačić 1 Naslovi kolona su meseci u godini.
Oblačić 2 Naslovi redova su imena preduzeća.

Kada unosite podatke, dobro je početi unosom naslova na vrh svake kolone tako da svako ko deli vaš radni list može da shvati šta podaci znače (kao i da biste ih i vi sami kasnije razumeli).

Na slici naslovi kolona na vrhu radnog lista predstavljaju mesece u godini.

Često ćete želeti da unesete i naslove redova. Na slici naslovi redova na levoj strani predstavljaju imena preduzeća.

Ovaj radni list prikazuje da li je predstavnik svakog preduzeća prisustvovao mesečnom poslovnom ručku.

Stranica 9 od 13PRETHODNOSLEDEĆA