Stranica 10 od 13PRETHODNOSLEDEĆA

Upoznajte Excel 2007: kreirajte svoju prvu radnu svesku

Mesto umetanja premešta se nadesno tasterom TAB, a nadole tasterom ENTER

Pritisnite taster TAB da biste izabrali ćeliju koja se nalazi na desnoj strani od trenutno izabrane. Pritisnite taster ENTER da biste izabrali ćeliju koja je odmah ispod izabrane.

Zamislite da kreirate listu imena prodavaca. Lista će takođe imati datume prodaje, kao i iznose. Zbog toga će vam biti potrebni ovi naslovi kolona: „Ime“, „Datum“ i „Iznos“.

U ovom slučaju nisu vam potrebni naslovi redova sa leve strane radnog lista. Imena prodavaca biće uneta u krajnju levu kolonu.

U ćeliji B1 otkucajte „Datum“ i pritisnite taster TAB. Zatim u ćeliji C1 otkucajte „Iznos“.

Kada otkucate naslove kolona, kliknite na ćeliju A2 da biste počeli da kucate imena prodavaca.

Otkucajte ime, zatim pritisnite taster ENTER da biste se premestili jednu ćeliju nadole u ćeliju A3 (ispod u koloni), a zatim otkucajte sledeće ime i tako dalje.

Stranica 10 od 13PRETHODNOSLEDEĆA