Stranica 3 od 13PRETHODNOSLEDEĆA

Upoznajte Excel 2007: kreirajte svoju prvu radnu svesku

Glavna traka sa odgovarajućim komandama organizovanim u grupe

Oblačić 1 Glavna traka se prikazuje na vrhu programa Excel.
Oblačić 2 Odgovarajuće komande na glavnoj traci organizovane su u grupe.

Vrpca na vrhu programa Excel 2007 jeste glavna traka. Glavnu traku čine različite kartice. Svaka kartica je u vezi sa određenim vrstama radnji koje se obavljaju u programu Excel. Možete da kliknete na kartice na vrhu glavne trake da biste videli različite komande na svakoj od njih. Kartica Početak, prva kartica sa leve strane, sadrži svakodnevne komande koje se najčešće koriste.

Komande su organizovane u male povezane grupe. Na primer, komande za uređivanje ćelija grupisane su zajedno u grupi Uređivanje, a komande za rad sa ćelijama nalaze se u grupi Ćelije. U vežbi na kraju ove lekcije saznaćete više o nekim komandama u grupama Ćelije i Uređivanje (biće vam potreban Excel 2007).

Stranica 3 od 13PRETHODNOSLEDEĆA