Zamenite tekst u čuvaru mesta svojim tekstom

Tekst u čuvaru mesta ukazuje na prostor gde bi trebalo da unesete odgovarajuće informacije. Tekst u funkciji čuvara mesta u ovom predlošku pojavljuje se kao podebljani tekst u zagradama, na primer [Ime] ili kao linija umetnuta između reči nekog teksta. Ako kreirate obrazac koji će biti odštampan na papiru, ostavićete ove praznine kako bi korisnici mogli da unesu odgovarajuće podatke. U suprotnom, možete zameniti ove linije ili podebljani tekst u zagradama informacijama koje želite.

Da biste to učinili, kliknite na čuvar mesta i otkucajte odgovarajući tekst. Postojeći tekst će biti zamenjen onim što otkucate jer je smešten u polje (polje: skup kodova koji upućuje Microsoft Word da automatski umeće tekst, grafiku, brojeve stranica i drugi materijal u dokument. Na primer, polje datumskog tipa umeće trenutni datum.) koje je dizajnirano tako da se bira čitav sadržaj kada se na njega klikne. Ako se prikaže ovaj ili sličan tekst:

{MACROBUTTON DoFieldClick [Address]},

znači da Microsoft Word prikazuje podvučeni kôd polja. Pritisnite tastere ALT+F9 da biste sakrili kodove polja (kôd polja: tekst čuvara mesta koji pokazuje gde će se određene informacije iz izvora podataka pojaviti; elementi u polju koji daju rezultat polja. Kôd polja sadrži znakove polja, tip polja i instrukcije.).

 
 
Primenljivo na:
Word 2003