Uputstva za jednostavno korišćenje (pristupačnost) pri kreiranju predložaka

Da bi koristili predloške, mnogi klijenti osloniće se na funkcije jednostavnosti pristupa ili uređaje kao što su čitači ekrana i postavke visokog kontrasta. Možda će se osloniti i na postavke prikaza kao što su veliki fontovi i ikone. Pri razvoju predložaka imajte na umu ova uputstva za pristupačnost.

Da biste saznali više o pitanjima i rešenjima pristupačnosti, posetite Web lokaciju Microsoft pristupačnost (samo na engl.).

Raspored na stranici

Pri razvoju predloška:

 • da biste poboljšali čitljivost, pokušajte da ostavite dovoljno razmaka između kolona, slika i pasusa teksta na stranici.
 • razmotrite upotrebu uvlačenja, znakova za nabrajanje i numerisanje da biste olakšali praćenje teksta.

Vrh stranice Vrh stranice

Alternativni tekst (alt tekst)

 Važno   Dodajte alt tekst svim slikama u predlošcima (osim automatskim oblicima).

Uverite se:

 • da alt tekst ne mora da se prikaže sa slikom da bi bio jasniji
 • da je alt tekst koncizno sročen i da ne premašuje 100 znakova
 • da je alt tekst rečenični fragment, ne rečenica. Samo prvu reč pišite velikim početnim slovom
 • da alt tekst ne uključuje interpunkciju na kraju rečenice ili oblikovanje podebljanog teksta ili kurziva
 • da se na početku alt teksta na nalazi član ili reč „slika“

Vrh stranice Vrh stranice

Veličina fonta

Pri izboru fontova za upotrebu u stilovima predložaka:

 • kao opšte pravilo, izbegavajte veličine fontova manje od 10.
 • da biste videli da li je tekst pristupačan, testirajte predloške pomoću Windows funkcija pristupačnosti kao što su veliki fontovi, postavke visokog kontrasta i lupa. Više informacije o upotrebi funkcija pristupačnosti potražite na računaru u okviru stavke „Pomoć i podrška“ (dostupno u „Start“ meniju).

Vrh stranice Vrh stranice

Šeme boja

Ako kreirate palete prilagođenih boja teme:

 • imajte na umu da svetle ili blede boje fonta (kao što je svetloplava) na svetlim pozadinama (kao što je bledožuta) mogu otežati klijentima pregled teksta.
 • da biste osigurali pristupačnost teksta za većinu korisnika, preporučujemo da testirate šeme boja u predlošcima prikazom pri upotrebi postavki visokog kontrasta.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007