Upravljanje projektima
Upravljanje projektima
Access 2013
Obrazac za autorizaciju promene projekta
Obrazac za autorizaciju promene projekta
Word 2013
Jednostavan mesečni budžet
Jednostavan mesečni budžet
Excel 2013
Prezentacija plana za poslovni projekat (široki ekran)
Prezentacija plana za poslovni projekat (široki ekran)
PowerPoint 2013
Porodični budžet
Porodični budžet
Excel 2013
Plan projekta marketinga
Plan projekta marketinga
Excel 2013
Vremenska osa sa ključnim tačkama
Vremenska osa sa ključnim tačkama
Excel 2013
Izveštaj o performansama projekta
Izveštaj o performansama projekta
Excel 2013
SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran
SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran
PowerPoint 2013
Slajd „Organizacioni grafikon sa slikama“ (više boja na crnoj), široki ekran
Slajd „Organizacioni grafikon sa slikama“ (više boja na crnoj), široki ekran
PowerPoint 2013
Slajd organizacionog grafikona hijerarhije sa slikama u krugovima (belo na plavom), široki ekran
Slajd organizacionog grafikona hijerarhije sa slikama u krugovima (belo na plavom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran
SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran
SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran
PowerPoint 2013
Slajd sa SmartArt grafikom procesa kružne strelice (plavo-zeleno na crnoj pozadini), široki ekran
Slajd sa SmartArt grafikom procesa kružne strelice (plavo-zeleno na crnoj pozadini), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd vertikalne liste sa slikama (višebojni na beloj), široki ekran
SmartArt slajd vertikalne liste sa slikama (višebojni na beloj), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd liste opadajućih blokova (višebojni na sivom), široki ekran
SmartArt slajd liste opadajućih blokova (višebojni na sivom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd nasumičnog rezultata za obradu (zeleni na crnom), široki ekran
SmartArt slajd nasumičnog rezultata za obradu (zeleni na crnom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd rastućeg kružnog procesa (sivo i plavo na crnom), široki ekran
SmartArt slajd rastućeg kružnog procesa (sivo i plavo na crnom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd neprekidne liste slika (više boja na crnoj), široki ekran
SmartArt slajd neprekidne liste slika (više boja na crnoj), široki ekran
PowerPoint 2013
Upravljanje zadacima
Upravljanje zadacima
Access 2013
Praćenje imovine
Praćenje imovine
Access 2013
Lista zadataka
Lista zadataka
Word 2007
Lista zaliha
Lista zaliha
Excel 2013
Dnevni raspored poslova
Dnevni raspored poslova
Excel 2013
Osnovna sredstva
Osnovna sredstva
Access 2010
Projekti
Projekti
Access 2010
Lista zadataka
Lista zadataka
Word 2003
Zadaci
Zadaci
Access 2007
Dijagram u obliku stabla
Dijagram u obliku stabla
PowerPoint 2003

Upravljanje projektima

 Upravljanje projektima 

Opis

Pratite projekte pomoću Access baze podataka sa tabelama za projekte, zadatke, zaposlene i klijente

Verzija:
Access 2013
Preuzimanja:
45
Veličina datoteke:
18 kB
Ocena: