Stvari koje treba znati pre kreiranja predloška

Tokom razmatranja tipa predloška koji želite da kreirate i toga ko će ga koristiti uzmite u obzir sledeće aspekte.

U ovom članku


Geopolitički problemi

Dizajniranje za sve osobe koje će možda koristiti predložak nije jednostavno. Kako bi vaši predlošci bili prihvatljivi većem broju klijenata, potrudite se da prepoznate i izbegnete uobičajene geopolitičke probleme.

Preporučuje se sledeće:

  • U predloške uključite različite etničke pripadnosti, starosne dobi i oba pola
  • Verske slike i izraze koristite samo u kontekstu, na primer na čestitkama za praznike ili u pozivima za verske manifestacije

Imajte u vidu sledeće:

  • Fotografije, grafika i umetnička dela koji uključuju simbolične pozdrave rukom mogu biti uvredljivi za neke klijente
  • Mape i zastave mogu biti osetljive slike

Vrh stranice Vrh stranice

Predviđeni primaoci

Uverite se da je vaš sadržaj prikladan za predviđene primaoce. Na primer, kolokvijalizmi, reference na valutu i naznake vremena i drugih jedinica mere trebalo bi da budu usaglašeni sa lokalnim konvencijama oblasti u kojima nameravate da objavite predložak.

Vrh stranice Vrh stranice

Jednostavnost upotrebe (pristupačnost)

Neki klijenti će raditi sa vašim predlošcima uz korišćenje funkcija pristupačnosti kao što su čitači ekrana i postavke visokog kontrasta. Način na koji razvijate predloške (na primer, izbor boje fonta, boje pozadine i rasporeda) može uticati na to koliko će nekim klijentima biti jednostavno da ih koriste.

Više informacija potražite u članku Poboljšavanje pristupačnosti predložaka za korisnike sa umanjenim sposobnostima.

Vrh stranice Vrh stranice

Tehnička tačnost

Sve informacije koje pružate moraju biti što je moguće tačnije u okviru vašeg znanja. Tehničke funkcije kao što su makroi ili izračunavanja moraju funkcionisati ispravno. Ako predložak sadrži greške ili ne funkcioniše na predviđeni način, možda će biti uklonjen sa veb lokacije.

Vrh stranice Vrh stranice

Standardi redigovanja

Uverite se da sve informacije u predlošcima ispunjavaju standarde redigovanja za pravopis, gramatiku, interpunkciju i mehaniku. Pogledajte najnovija izdanja široko prihvaćenih izvora za redigovanje kao što su Čikaški priručnik za stil i rečnik „The American Heritage Dictionary of the English Language“.

Ako kreirate predložak dokumenta koji će se koristiti u okviru određene industrije ili profesije, na primer poslovnog pisma, tehničkog izveštaja ili pravnog materijala, uverite se da stil dokumenta ispunjava najnovije objavljene standarde. Vaša je odgovornost da ažurirate ove predloške u slučaju promene stila ili zahteva.

Vrh stranice Vrh stranice

Pravni zahtevi za imenovanje

 Važno   Iz razloga koji se tiču autorskih prava, žigova i privatnosti uverite se da su sva imena osoba i preduzeća, adrese, brojevi telefona, URL adrese veb lokacija i e-adrese u predlošcima usaglašeni sa pravnim zahtevima za imenovanje korporacije Microsoft. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva za čuvare mesta i uzorke teksta na mreži za svaki proizvod za koji kreirate predloške.

Vrh stranice Vrh stranice

Prava na ponovno distribuiranje sadržaja

Ako imate pitanja ili želite da dobijete više informacija o načinu na koji vi ili korporacija Microsoft možete ponovo distribuirati sadržaj, obratite se svom predstavniku korporacije Microsoft.

Vrh stranice Vrh stranice

Saveti i alatke za rad u sistemu Microsoft Office

Da biste dobili informacije o novinama u okviru Microsoft Office proizvoda ili da biste pronašli pomoć i informacije „Kako da...“, posetite veb lokaciju Pomoć i članci „Kako da..“ za Microsoft Office.

Više informacija o čuvanju Office 2010 datoteke u vidu predloška potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007