Slika koja je ponovo obojena i zamagljena pomoću efekta filmskog zrna
PowerPoint 2010
Obeleživač fotografija
Obeleživač fotografija
Publisher 2013
Pozivnica za zabavu (žuti tekst na crnoj pozadini, dizajn sa dve fotografije)
Pozivnica za zabavu (žuti tekst na crnoj pozadini, dizajn sa dve fotografije)
PowerPoint 2013
Porodični fotoalbum (dizajn sa zelenim lišćem)
Porodični fotoalbum (dizajn sa zelenim lišćem)
PowerPoint 2013
Dvanaestomesečni foto-kalendar za 2013. godinu
Dvanaestomesečni foto-kalendar za 2013. godinu
Word 2013
Botanički foto-album svetlih boja
Botanički foto-album svetlih boja
Publisher 2013
Organizacioni grafikoni (vizuelni)
Organizacioni grafikoni (vizuelni)
Excel 2013
Prezentacija u dizajnu ružičastog cvetnog brokata (široki ekran)
Prezentacija u dizajnu ružičastog cvetnog brokata (široki ekran)
PowerPoint 2013
Foto-album, dizajn srcastog cveća (široki ekran)
Foto-album, dizajn srcastog cveća (široki ekran)
PowerPoint 2013
Brošura (poslovna)
Brošura (poslovna)
PowerPoint 2013
Kartica pažnje sa cvetnim dizajnom
Kartica pažnje sa cvetnim dizajnom
Publisher 2013
Velike nalepnice sa povratnom adresom sa fotografijom
Velike nalepnice sa povratnom adresom sa fotografijom
Publisher 2013
Foto-album sa odmora na plaži
Foto-album sa odmora na plaži
Publisher 2013
Poslovni kalendar za 2013. (P-N)
Poslovni kalendar za 2013. (P-N)
Word 2010
12-mesečni kalendar sa fotografijama za 2013. (P-N)
12-mesečni kalendar sa fotografijama za 2013. (P-N)
Word 2010
Sportska nagrada
Sportska nagrada
Word 2013
Kontrastni foto-album za bebu
Kontrastni foto-album za bebu
Publisher 2013
Brošura
Brošura
Word 2013
Praćenje prodaje na mreži
Praćenje prodaje na mreži
Excel 2013
Kalendar sa porodičnim slikama (mesečni)
Kalendar sa porodičnim slikama (mesečni)
Excel 2013
Foto karta za praznike (dizajn sa snežnom pahuljicom)
Foto karta za praznike (dizajn sa snežnom pahuljicom)
PowerPoint 2013
Panoi sa fotografijama na temu ekologije
Panoi sa fotografijama na temu ekologije
PowerPoint 2013
Mesečni foto kalendar za 2013. godinu (p-n)
Mesečni foto kalendar za 2013. godinu (p-n)
Word 2013
Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran)
Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran)
PowerPoint 2013
Poslovna prezentacija sa crvenom linijom (široki ekran)
Poslovna prezentacija sa crvenom linijom (široki ekran)
PowerPoint 2013
Prezentacija Skica grada (široki ekran)
Prezentacija Skica grada (široki ekran)
PowerPoint 2013
Prezentacija sa mrežom dijamanata (široki ekran)
Prezentacija sa mrežom dijamanata (široki ekran)
PowerPoint 2013
Prezentacija sa zelenim brušenim metalom (široki ekran)
Prezentacija sa zelenim brušenim metalom (široki ekran)
PowerPoint 2013
Plavo-mrkožuta prezentacija sa gradijentom (široki ekran)
Plavo-mrkožuta prezentacija sa gradijentom (široki ekran)
PowerPoint 2013
List za prijavljivanje na sport
List za prijavljivanje na sport
Excel 2013

Slika koja je ponovo obojena i zamagljena pomoću efekta filmskog zrna

 Slika koja je ponovo obojena i zamagljena pomoću efekta filmskog zrna 

Opis

Ovaj profesionalno dizajnirani predložak prikazuje upotrebu umetničkih efekata na slikama u programu PowerPoint 2010 sa ciljem kreiranja ponovo obojene pozadine koja ima izgled „filmskog zrna“.

Verzija:
PowerPoint 2010
Preuzimanja:
6
Veličina datoteke:
5.175 kB
Ocena: