Rešavanje problema sa praktičnim vežbama

PrikažiZašto se moja praktična vežba ne pokreće?

  • Neke praktične vežbe neće raditi na očekivan način ako koristite Netscape pregledač. Da biste rešili ovaj problem, preporučuje se da za preuzimanje datoteka za vežbanje koristite Microsoft Internet Explorer 5.01 ili noviju verziju.
  • Možda nemate proizvod potreban za vežbu.
  • Možda nemate najnoviju verziju proizvoda potrebnog za vežbu.
  • Vaš računar možda nije ispravno konfigurisan za Microsoft ActiveX kontrole. Više informacija potražite na ovoj stranici.
  • Budite strpljivi – u zavisnosti od vaše veze i uslova na mreži, možda će za preuzimanje datoteke i uputstava za vežbanje biti potrebno više vremena.

PrikažiDa li postoji nešto što treba da uradim pre pokretanja praktične vežbe?

Pre nego što na stranici „Vežba“ kliknete na dugme Vežbaj u ime programa, uverite se da ste zatvorili program u kom ćete vežbati ukoliko je on već otvoren.

PrikažiZašto je otvoreno toliko instanci Microsoft Office programa?

Pre nego što počnete ovu praktičnu vežbu, uverite se da ste zatvorili program u kom ćete vežbati ukoliko je on već otvoren.

PrikažiUputstva za vežbanje nisu vidljiva.

Da biste istovremeno videli program i uputstva, prozor sa uputstvima mora biti zakačen na vrhu prozora programa. Da biste to uradili, pritiskajte kombinaciju tastera ALT+ESC dok ne vidite prozor sa uputstvima. Zatim na vrhu uputstava kliknite na dugme Zakači Slika dugmeta.

 Napomena   Ako ponovo kliknete na dugme Zakači Slika dugmeta, otkačićete uputstva. Kliknite na dugme Zakači Slika dugmeta kako biste istovremeno mogli da radite u programu i vidite uputstva. Kada to uradite, uputstvima možete promeniti veličinu i premeštati ih koliko god želite. Da biste im promenili veličinu, prevucite regulator veličine Slika dugmeta u donjem desnom uglu uputstava. Da biste ih premestili, kliknite na naslovnu traku prozora na sledeći način i prevucite ga na novu lokaciju:

Pokazivač postavljen na naslovnu traku prozora

PrikažiUputstva za vežbanje pokrivaju program u kom pokušavam da vežbam.

Do ovoga često može doći. Dok vežbate, premestite prozor ili mu promenite veličinu koliko god vam je potrebno. Da biste mu promenili veličinu, prevucite regulator veličine Slika dugmeta u donjem desnom uglu uputstava. Da biste ga premestili, kliknite na naslovnu traku prozora na sledeći način i prevucite ga na novu lokaciju:

Pokazivač postavljen na naslovnu traku prozora

PrikažiKada kliknem u program, uputstva za vežbanje nisu vidljiva.

Da biste istovremeno videli program i uputstva, prozor sa uputstvima mora biti zakačen na vrhu prozora programa. Da biste to uradili, pritiskajte kombinaciju tastera ALT+ESC dok ne vidite prozor sa uputstvima. Zatim na vrhu uputstava kliknite na dugme Zakači Slika dugmeta.

 Napomena   Ako ponovo kliknete na dugme Zakači Slika dugmeta, otkačićete uputstva. Kliknite na dugme Zakači Slika dugmeta kako biste istovremeno mogli da radite u programu i vidite uputstva. Kada to uradite, uputstva možete premeštati i menjati im veličinu koliko god želite. Da biste im promenili veličinu, prevucite regulator veličine Slika dugmeta u donjem desnom uglu uputstava. Da biste ih premestili, kliknite na naslovnu traku prozora na sledeći način i prevucite ga na novu lokaciju:

Kursor postavljen na naslovnu traku prozora

PrikažiŠta mi je potrebno za pokretanje praktične vežbe?

Da biste pokrenuli praktičnu vežbu, na računaru morate imati instaliranu verziju 2010 programa o kojem učite. Na primer, da biste pokrenuli praktičnu vežbu u programu Microsoft Office Excel, na računaru morate imati instaliran Excel 2010.

PrikažiKako da se iz praktične vežbe vratim u lekciju?

Da biste nastavili kurs iz praktične vežbe, na dnu ili vrhu koraka za vežbanje kliknite na vezu Povratak na kurs. Ovo će vas vratiti na stranicu kursa u veb pregledaču.

Na stranicu kursa se možete vratiti i klikom na dugme „Kurs“ na traci zadataka ili pritiskom kombinacije tastera ALT+TAB i izborom kursa.

PrikažiMogu li da se vratim na kurs i ponovo pokrenem praktičnu vežbu?

Da. Praktične vežbe možete pokretati koliko god puta želite. Jednostavno se vratite na kurs i u sadržaju na levoj strani stranice kursa kliknite na vezu za željenu praktičnu vežbu.

PrikažiŠta ako izgubim datoteku za vežbanje?

Novu kopiju datoteke možete dobiti tako što ćete otići na stranicu za vežbanje i kliknuti na vezu ka vežbi u programu.

PrikažiZašto moj kurs ima praktične vežbe u više programa?

Neki kursevi sadrže opšte informacije o korišćenju istih veština u više Microsoft Office programa, kao što je rad bez miša. Jedna praktična vežba može koristiti Microsoft Office Word, na primer, a druga može koristiti Microsoft Office PowerPoint, tako da možete vežbati u više programa.

Vrh stranice Vrh stranice

Kôd greške 14