Poslovna brošura sa tri preklopa (građanski dizajn)

 Poslovna brošura sa tri preklopa (građanski dizajn) 

Opis

Ova predložak brušure sa tri preklopa sadrži spremnu temu sa prostorom za detalje kontakta na poleđini i prostorom za marketinške informacije sa obe strane. Pronađite odgovarajuće predloške u građanskoj dizajnerskoj kolekciji klikom na gorenavedenu vezu „Takođe pogledajte“.

Verzija:
Publisher 2007 ili novija verzija
Preuzimanja:
18
Veličina datoteke:
355 kB
Ocena: