Osnovni organizacioni dijagram
Osnovni organizacioni dijagram
PowerPoint 2007
Jednostavni četvrtasti flajer u boji
Jednostavni četvrtasti flajer u boji
Word 2013
Osnovne karte
Osnovne karte
Word 2013
Dizajn prezentacije sa decom koja se igraju (strip ilustracija, široki ekran)
Dizajn prezentacije sa decom koja se igraju (strip ilustracija, široki ekran)
PowerPoint 2013
Osnovna biografija
Osnovna biografija
Word 2013
Osnovna naslovna stranica faksa
Osnovna naslovna stranica faksa
Word 2013
Izveštaj o putnim troškovima sa evidencijom pređene kilometraže
Izveštaj o putnim troškovima sa evidencijom pređene kilometraže
Excel 2013
Osnovni izveštaj o prodaji
Osnovni izveštaj o prodaji
Excel 2013
Osnovni kalendar za 2013. (P-N)
Osnovni kalendar za 2013. (P-N)
Word 2010
Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran)
Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran)
PowerPoint 2013
Prezentacija „Povratak u osnovnu školu“ (široki ekran)
Prezentacija „Povratak u osnovnu školu“ (široki ekran)
PowerPoint 2013
Nagradni certifikat (za učenike osnovnih škola)
Nagradni certifikat (za učenike osnovnih škola)
PowerPoint 2013
SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran
SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran
PowerPoint 2013
Studentski izveštaj sa fotografijom na naslovnoj stranici
Studentski izveštaj sa fotografijom na naslovnoj stranici
Word 2013
Kalendar za 2008. godinu (12 stranica, osnovni, pon-ned)
Kalendar za 2008. godinu (12 stranica, osnovni, pon-ned)
Word 2007
Bilten za osnovne škole
Bilten za osnovne škole
Word 2013
Glavna knjiga sa T-računima
Glavna knjiga sa T-računima
Excel 2013
Certifikat u osnovnoj školi
Certifikat u osnovnoj školi
Word 2013
Osnovni kalendar za 2011
Osnovni kalendar za 2011
Word 2007
Osnovna sredstva
Osnovna sredstva
Access 2010
Kalendar za 2010. godinu (osnovni dizajn)
Kalendar za 2010. godinu (osnovni dizajn)
Word 2007
Osnovni sertifikat za učenika meseca
Osnovni sertifikat za učenika meseca
Word 2003
Osnovne vrednosti
Osnovne vrednosti
Access 2007
Kalendar za 2008. godinu (12 stranica, osnovni, pon-ned)
Kalendar za 2008. godinu (12 stranica, osnovni, pon-ned)
Word 2003
Hronološka biografija (vertikalno)
Hronološka biografija (vertikalno)
Word 2003
Prezentacija obuke: unos formula u programu Excel 2007
Prezentacija obuke: unos formula u programu Excel 2007
PowerPoint 2007
Prezentacija obuke: Kreiranje prve radne sveske u programu Excel 2007
Prezentacija obuke: Kreiranje prve radne sveske u programu Excel 2007
PowerPoint 2007
Osnovni formular za dozvolu za izlet
Osnovni formular za dozvolu za izlet
Word 2003
Kalendar za 2010. godinu (osnovni dizajn, pon-ned.)
Kalendar za 2010. godinu (osnovni dizajn, pon-ned.)
Word 2007

Osnovni organizacioni dijagram

 Osnovni organizacioni dijagram 

Opis

Ovo je Microsoft Office predložak.

Verzija:
PowerPoint 2007 ili novija verzija
Preuzimanja:
5
Veličina datoteke:
47 kB
Ocena: