Organizacioni grafikon sa kružnom slikom (široki ekran)

 Organizacioni grafikon sa kružnom slikom (široki ekran) 

Opis

Zapamtite lica osoba u preduzeću pomoću ovog organizacionog grafikona koji sliku svakog zaposlenog prikazuje u krugu u hijerarhiji. Dodajte imena i titule zaposlenih pored svake fotografije. Ovaj slajd je dizajniran u formatu širokog ekrana (16X9) i možete ga koristiti kao samostalni slajd ili ga kopirati u veću prezentaciju.

Verzija:
PowerPoint 2013
Preuzimanja:
1
Veličina datoteke:
53 kB
Ocena: