Neprofitni budžet zajedno sa dobrovoljnim prilozima

 Neprofitni budžet zajedno sa dobrovoljnim prilozima 

Opis

Ovaj predložak budžeta mogu koristiti neprofitne organizacije ili mala preduzeća da bi pratili prihode i troškove uključujući dobrovoljne priloge. Horizontalni linijski grafikon vizuelizuje ovu radnju.

Verzija:
Excel 2013
Preuzimanja:
4
Veličina datoteke:
44 kB
Ocena: