Kreiranje predloška u programu Microsoft Office OneNote 2010

Predložak je stranica, odeljak ili beležnica u programu Microsoft Office OneNote koja je dizajnirana pomoću postojeće strukture, stilova i rasporeda i koja umesto pravog sadržaja sadrži informacije o čuvarima mesta. Predložak umesto vas obavlja posao kreiranja radnog okvira za stranicu, odeljak ili beležnicu, ostavljajući vam samo da dodate slike, beleške i tekst koje želite da uključite. Korišćenjem predloška za kreiranje radnog okvira za beležnicu možete uštedeti vreme koje biste utrošili u kreiranju beležnice od početka. Umesto da počinjete od potpuno prazne stranice, sve što treba da uradite jeste da popunite čuvare mesta u predlošku.

U ovom članku


Kreiranje predloška od OneNote 2010 stranice

 1. Kreirajte ili otvorite stranicu koju želite da koristite kao predložak stranice.
 2. U oknu sa desne strane kliknite na strelicu nadole pored stavke Nova stranica, a zatim kliknite na dugme Predlošci stranice.
 3. Na dnu okna Predlošci izaberite stavku Sačuvaj ovu stranicu kao predložak.
 4. Otkucajte ime predloška stranice i kliknite na dugme Sačuvaj.

Svaki put kada želite da dodate novu stranicu u trenutni OneNote odeljak zasnovan na sačuvanom predlošku stranice, u oknu sa desne strane kliknite na strelicu nadole pored stavke Nova stranica, a zatim kliknite na dugme Predlošci stranice. Izaberite stavku Moji predlošci, a zatim kliknite na ime sačuvanog predloška.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje predloška od OneNote 2010 odeljka

 1. Kreirajte ili otvorite odeljak koji želite da koristite kao predložak.
 2. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj kao.
 3. U okviru Čuvanje trenutnog dokumenta kliknite na dugme Odeljak.
 4. U okviru Izbor formata kliknite na dugme OneNote 2010 odeljak (*.one).
 5. Izaberite stavku Sačuvaj kao.
 6. Izaberite ime i lokaciju da biste sačuvali predložak odeljka, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Svaki put kada želite da dodate novi odeljak u jednu od beležnica zasnovanih na predlošku odeljka, pronađite predložak na računaru i kliknite dvaput na njega da biste ga otvorili u programu OneNote. Kliknite na naslovnu karticu odeljka i prevucite je iz gornjeg levog ugla ekrana u jednu od beležnica na levoj strani ekrana da biste dodali novi odeljak u beležnicu zasnovanu na predlošku odeljka.

 Napomena    Ako želite, odeljak takođe možete dodati u beležnicu postavljanjem kopije datoteke predloška odeljka u fasciklu na računaru u kojoj je beležnica sačuvana. OneNote beležnice se podrazumevano čuvaju na lokaciji C:\Users\<korisničko ime>\OneNote Notebooks\<ime beležnice>.

Vrh stranice Vrh stranice

Kreiranje predloška od OneNote 2010 beležnice

 1. Kreirajte ili otvorite beležnicu koju želite da koristite kao predložak.
 2. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj kao.
 3. U okviru Čuvanje trenutnog dokumenta kliknite na dugme Beležnica.
 4. U okviru Izbor formata kliknite na dugme OneNote 2010 paket (*.onepkg).
 5. Izaberite stavku Sačuvaj kao.
 6. Izaberite ime i lokaciju da biste sačuvali predložak odeljka, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Svaki put kada želite da kreirate potpuno novu beležnicu zasnovanu na sačuvanom predlošku beležnice, pronađite predložak na računaru i kliknite dvaput na njega da biste ga otvorili u programu OneNote. Otkucajte ime nove beležnice i izaberite lokaciju na kojoj ćete je sačuvati (OneNote beležnice se podrazumevano čuvaju na lokaciji C:\Users\<korisničko ime>\OneNote Notebooks\<ime beležnice>), a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice Vrh stranice

Najbolja praska za kreiranje OneNote 2010 predložaka

Preporučujemo vam da zapamtite sledeće savete i predloge za kreiranje OneNote 2010 predložaka. Predlošci se obično koriste više puta i zato preporučujemo da se uverite da su dizajnirani na najefikasniji mogući način kako biste imali maksimalnu pogodnost u radu.

 • Birajte jasne i različite boje za svaki odeljak kako biste ih lakše razlikovali.
 • Ako je predložak namenjen štampanju, imajte u vidu da se boje stranica (kako i linije vodilje) pojavljuju samo pri prikazivanju predloška na računaru, ne i pri štampanju. Uverite se da ste izabrali boju fonta koja će biti vidljiva i bez boje pozadine kada se predložak odštampa.
 • Ako je predložak namenjen štampanju, uverite se da margine stranice iznose najmanje 0,4” i da su sav tekst i objekti postavljeni unutar margina.
 • Upamtite da će korišćenje slike kao pozadine uticati na veličinu datoteke i može dovesti do konvertovanja teksta postavljenog na vrh u sliku prilikom slanja stranice e-poštom. Preporučujemo da za slike koristite JPEG datoteke i da postavljate slike na vrh, dno ili bočne strane stranice umesto iza teksta, osim ako je to neophodno zbog dizajna.
 • Koristite linije vodilje (pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+R da biste ih prikazali) kako biste lakše poravnali okvire za tekst, slike i drugi sadržaj koji ubacujete na stranice.
 • Pri umetanju teksta čuvara mesta u predloške uverite se da je tekst jasan i da se lako prepoznaje kako bi svako ko koristi predložak (uključujući i vas, ukoliko se vratite na njega posle dužeg vremena) mogao da razazna informacije koje svaki čuvar mesta treba da sadrži. Na primer, kada umetnete okvir za tekst koji treba da sadrži ime preduzeća, naselite ga rečima „[ime preduzeća]“.
 • Ako koristite tabele, slike i slične informacije, uverite se da su jasno postavljene jedna u odnosu na drugu i da su im naslovi odvojeni od teksta koji će se unositi prilikom popunjavanja predloška. Zapamtite da se objekti kao što su okviri za tekst mogu proširiti kada se popune pravim sadržajem umesto sadržaja čuvara mesta.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Primenljivo na:
OneNote 2010