Klasična prezentacija knjige (široki ekran)

 Klasična prezentacija knjige (široki ekran) 

Opis

Ovaj predložak prezentacije simulira naslovnu stranicu i ostale stranice knjige pomoću braon teksturnog naslovnog slajda i belih slajdova sa sadržajem. Posebno je dobar za učenike ili nastavnike, ali može se koristiti i u drugim kontekstima. Ova prezentacija sadrži više rasporeda na slajdu u formatu širokog ekrana (16x9) i uključuje uzorak tabele, grafikon i SmartArt listu koje možete lako izmeniti u skladu sa svojim potrebama.

Verzija:
PowerPoint 2013
Preuzimanja:
6
Veličina datoteke:
1.041 kB
Ocena: