Glavna knjiga sa T-računima

 Glavna knjiga sa T-računima 

Opis

Koristite ovu osnovnu računovodstvenu knjigu da biste osigurali da dugovanja i potraživanja imaju saldo. Uslovno oblikovanje vam omogućava da lako izaberete transakcije koje nemaju saldo, čak i ako imate mnogo stavki.

Verzija:
Excel 2013
Preuzimanja:
151
Veličina datoteke:
32 kB
Ocena: