Dijagram procesa
PowerPoint 2007
Prezentacija u dizajnu ružičastog cvetnog brokata (široki ekran)
Prezentacija u dizajnu ružičastog cvetnog brokata (široki ekran)
PowerPoint 2013
Prezentacija plana za poslovni projekat (široki ekran)
Prezentacija plana za poslovni projekat (široki ekran)
PowerPoint 2013
Prezentacija trešnjinog cveta (široki ekran)
Prezentacija trešnjinog cveta (široki ekran)
PowerPoint 2013
SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran
SmartArt grafika osnovne vremenske ose (bela na tamnosivom), široki ekran
PowerPoint 2013
Organizacioni grafikon horizontalne hijerarhije (šareno na belom), široki ekran
Organizacioni grafikon horizontalne hijerarhije (šareno na belom), široki ekran
PowerPoint 2013
Slajd „Organizacioni grafikon sa slikama“ (više boja na crnoj), široki ekran
Slajd „Organizacioni grafikon sa slikama“ (više boja na crnoj), široki ekran
PowerPoint 2013
Slajd organizacionog grafikona hijerarhije sa slikama u krugovima (belo na plavom), široki ekran
Slajd organizacionog grafikona hijerarhije sa slikama u krugovima (belo na plavom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran
SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran
SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran
PowerPoint 2013
Slajd sa SmartArt grafikom procesa kružne strelice (plavo-zeleno na crnoj pozadini), široki ekran
Slajd sa SmartArt grafikom procesa kružne strelice (plavo-zeleno na crnoj pozadini), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd vertikalne liste sa slikama (višebojni na beloj), široki ekran
SmartArt slajd vertikalne liste sa slikama (višebojni na beloj), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd liste opadajućih blokova (višebojni na sivom), široki ekran
SmartArt slajd liste opadajućih blokova (višebojni na sivom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd nasumičnog rezultata za obradu (zeleni na crnom), široki ekran
SmartArt slajd nasumičnog rezultata za obradu (zeleni na crnom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd rastućeg kružnog procesa (sivo i plavo na crnom), široki ekran
SmartArt slajd rastućeg kružnog procesa (sivo i plavo na crnom), široki ekran
PowerPoint 2013
SmartArt slajd neprekidne liste slika (više boja na crnoj), široki ekran
SmartArt slajd neprekidne liste slika (više boja na crnoj), široki ekran
PowerPoint 2013
Dijagram u obliku stabla
Dijagram u obliku stabla
PowerPoint 2007
Organizacioni grafikon sa kružnom slikom (široki ekran)
Organizacioni grafikon sa kružnom slikom (široki ekran)
PowerPoint 2013
SmartArt grafika procesa sa radijalnom listom slika (široki ekran)
SmartArt grafika procesa sa radijalnom listom slika (široki ekran)
PowerPoint 2013
Organizacioni dijagram
Organizacioni dijagram
PowerPoint 2007
Vremenska osa sa događajima (široki ekran)
Vremenska osa sa događajima (široki ekran)
PowerPoint 2013
Hijerarhija organizacionog grafikona (široki ekran)
Hijerarhija organizacionog grafikona (široki ekran)
PowerPoint 2013
Šestougaoni radijalni dijagram
Šestougaoni radijalni dijagram
Word 2010, PowerPoint 2010, Excel 2010
SmartArt grafika arhitekture
SmartArt grafika arhitekture
Word 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007
Raspored sedenja
Raspored sedenja
PowerPoint 2003
Dijagram u obliku stabla
Dijagram u obliku stabla
PowerPoint 2003
Dijagram hijerarhije
Dijagram hijerarhije
PowerPoint 2007
Dijagram odnosa
Dijagram odnosa
PowerPoint 2007
Ciklični dijagram
Ciklični dijagram
PowerPoint 2007
Piramidalni dijagram
Piramidalni dijagram
PowerPoint 2007

Dijagram procesa

 Dijagram procesa 

Opis

Ovo je Microsoft Office predložak.

Verzija:
PowerPoint 2007 ili novija verzija
Preuzimanja:
186
Veličina datoteke:
54 kB
Ocena: