Access 2010: referentna radna sveska za prelazak sa menija na traku

 Access 2010: referentna radna sveska za prelazak sa menija na traku 

Opis

Pronađite nove lokacije Access 2003 komandi u programu Access 2010. Ova Excel radna sveska sadrži tabele koje navode stare komande menija i pokazuju gde se te komande nalaze u programu Access 2010.