Sakrivanje aplikacije za PowerPoint

Ako ne želite da koristite aplikaciju za PowerPoint, sakrijte je da se ne bi pojavljivala na listi aplikacija. Ako kasnije želite ponovo da je koristite, možete je povratiti.

  1. Izaberite stavke Umetni > Moje aplikacije.

Dugme „Moje aplikacije“

  1. Izaberite stavku Upravljanje mojim aplikacijama.

Veza „Upravljanje mojim aplikacijama“

  1. Pronađite aplikaciju na listi i u okviru Radnja kliknite na dugme Sakrij.

Sakrivanje aplikacije za Office

Pregled skrivenih aplikacija

Da biste videli koje aplikacije ste sakrili, pored stavke Prikaži kliknite na dugme Skriveno.

Prikaz vidljivih ili skrivenih aplikacija za Office

 
 
Primenljivo na:
PowerPoint 2013