Takođe pogledajte:
Office.com rezultati
Grupa „Mape sveta“, prezentacija afričkog kontinenta (široki ekran)
Ovaj predložak – prikladan za učenike, nastavnike ili preduzeća – sadrži naslovni slajd sa mapom afričkog kontinenta u šemi boja „siva na sivu“. On je jedan iz ...
Grupa „Mape sveta“, prezentacija australijskog kontinenta (široki ekran)
Ovaj predložak – prikladan za učenike, nastavnike ili preduzeća – sadrži naslovni slajd sa mapom australijskog kontinenta u šemi boja „siva na sivu“. On je jeda...
Grupa „Mape sveta“, prezentacija azijskog kontinenta (široki ekran)
Ovaj predložak – prikladan za učenike, nastavnike ili preduzeća – sadrži naslovni slajd sa mapom azijskog kontinenta u šemi boja „siva na sivu“. On je jedan iz ...
Grupa „Mape sveta“, prezentacija evropskog kontinenta (široki ekran)
Ovaj predložak – prikladan za učenike, nastavnike ili preduzeća – sadrži naslovni slajd sa mapom evropskog kontinenta u šemi boja „siva na sivu“. On je jedan iz...
Grupa „Mape sveta“, prezentacija južnoameričkog kontinenta (široki ekran)
Ovaj predložak – prikladan za učenike, nastavnike ili preduzeća – sadrži naslovni slajd sa mapom južnoameričkog kontinenta u šemi boja „siva na sivu“. On je jed...
Grupa „Mape sveta“, prezentacija sveta (široki ekran)
Ovaj predložak – prikladan za učenike, nastavnike ili preduzeća – sadrži naslovni slajd sa mapom sveta u šemi boja „siva na sivu“. On je jedan iz povezane grupe...