Takođe pogledajte:
Office.com rezultati
Informacije o dodavanju, uređivanju ili brisanju zapisa
Članak Prikaži sve Sakrij sve Informacije koje čuvate u bazi podataka se skladište u tabelama koje sadrže podatke o određenoj temi, kao što su osnovna sredstva ili kon...
Access 2007
Početak korišćenja programa Access 2007
Članak Prikaži sve Sakrij sve Postoji nekoliko načina da počnete sa korišćenjem programa Microsoft Office Access 2007, zavisno od toga da li prvi put koristite Access,...
Access 2007
Saznajte kako da pronađete zapise
Članak Prikaži sve Sakrij sve Pretpostavimo da ste kreirali bazu podataka pomoću jednog od novih predložaka koji su isporučeni sa programom Microsoft Office Access 200...
Access 2007
Saznajte više o uvozu ili vezi sa podacima
Članak Prikaži sve Sakrij sve Podaci koje želite da koristite u Microsoft Office Access 2007 bazi podataka ponekad već postoje u nekom drugom formatu ili u zasebnoj Of...
Access 2007