Office.com rezultati
Tasterske prečice u sistemu Office 2007
Obuka Pregled Mnogi programi u sistemu Microsoft Office 2007 imaju potpuno novi izgled. Većina menija i traka sa alatkama je nestala i uz novi izgled prisutni su nov...
Access 2007, Excel 2007...
Bezbednost II: isključivanje trake za poruke i bezbedno pokretanje koda
Obuka Pregled Saznajte kako da isključite traku za poruke i njene bezbednosne postavke . Ovaj kurs objašnjava kako da isključite traku za poruke „imajući poverenja“ u...
Access 2007, Excel 2007...
Bezbednost III: potpisivanje vlastitih makroa radi veće bezbednosti
Obuka Pregled Saznajte zašto će potpisivanje vlastitih makroa smanjiti broj bezbednosnih upozorenja koja se prikazuju uz održavanje visokog nivoa bezbednosti i kako ...
Access 2007, Excel 2007...
Održite korak sa drugima pomoću sistema 2007 Office
Obuka Pregled Saznajte osnovne informacije o novom izgledu poznatih programa sistema Microsoft Office 2007. Zatim isprobajte kako te promene funkcionišu. Kada završi...
Access 2007, Excel 2007...
Bezbednost I: kako vam sistem Office 2007 pomaže da budete bezbedniji
Obuka Pregled Saznajte više o bezbednosnim rizicima po računar i o načinima na koje možete da ga zaštitite, kao i o nač inu na koji novi formati datoteka u sistemu M...
Access 2007, Excel 2007...
Održite korak sa drugima uz program Access 2007
Obuka Pregled Brz, lak i jednostavan  - Microsoft Office Access 2007 predstavlja potpuno novo iskustvo. Pogledajte koliko brzo možete da ga iskoristite. Kada završit...
Access 2007
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com