Office.com rezultati
Prikazivanje radne sveske u Excel Web Access veb segmentu
Članak Excel radnu svesku možete da prikažete na kontrolnoj tabli ili na drugoj stranici lokacije tako što ćete je povezati sa Excel Web Access veb segmentom. Izgled i...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Server 2010
Sesije i vremenska ograničenja sesija u pregledaču
Članak Sesija predstavlja određenu vezu između klijentskog i glavnog računara koja im omogućava međusobnu komunikaciju. Termin se obično odnosi na vreme trajanja komun...
Excel Web App, SharePoint Server 2010
Korišćenje Excel radnih svezaka u pregledaču
Članak Prikaz Excel podataka i rad sa njima su jednostavni u veb pregledaču. Ovo možete videti kada otvorite Microsoft Excel 2010 radnu svesku na SharePoint Online lok...
SharePoint Online za preduzeća
Uvod u veb segment modula Excel Web Access
Članak Veb segment modula Excel Web Access je SharePoint tehnologija koja prikazuje Excel radnu svesku iz biblioteke dokumenata. Veb segment modula Excel Web Access mo...
SharePoint Server 2010
Otvaranje radne sveske u pregledaču
Članak Radnu svesku u pregledaču možete otvoriti na nekoliko načina: Otvorite radnu svesku u veb pregledaču za prikazivanje i pregledanje. Otvorite snimak radne sveske...
SharePoint Server 2010
Promena parametara radne sveske u radnoj svesci u pregledaču
Članak Parametar radne sveske je posebna promenljiva koja predstavlja jednu ćeliju u radnom listu. Autori radne sveske mogu definisati parametre kako bi korisnici mogl...
SharePoint Server 2010
Filtriranje podataka u radnom listu u pregledaču
Članak Filtriranje podataka predstavlja brz i jednostavan način kreiranja podskupa podataka u opsegu ćelija ili koloni tabele. Filtrirani podaci prikazuju samo redove ...
SharePoint Server 2010
Pronalaženje teksta, brojeva ili datuma u radnoj svesci ili pregledaču
Članak Pomoću dugmeta Pronađi na traci sa alatkama možete tražiti određene vrednosti teksta, broja i datuma. Komanda Pronađi pretražuje red po red od vrha aktivnog rad...
SharePoint Server 2010
Korišćenje hiperveza u radnoj svesci u pregledaču
Članak Hiperveza prestavlja vezu od jednog dokumenta ka drugom koja otvara drugu stranicu ili datoteku kada na nju kliknete. Hipervezu možete koristiti u radnoj svesci...
SharePoint Server 2010
Korišćenje grafikona i izveštaja izvedenog grafikona u pregledaču
Članak Grafikoni i izveštaji izvedenog grafikona su važne alatke za analizu podataka u Excel radnim sveskama. Vizuelne informacije olakšavaju da vidite poređenja, obra...
SharePoint Server 2010
Prilagođena svojstva veb segmenta Excel Web Access
Članak Neki aspekti veb segmenta Excel Web Access, na primer raspored i opcije koji se pojavljuju na traci sa alatkama, mogu se prilagoditi. Takođe možete da konfiguri...
SharePoint Server 2010
Štampanje Excel radne sveske iz pregledača
Članak Excel radnu svesku možete odštampati iz pregledača na dva načina: Pomoću komande Odštampaj u programu Internet Explorer Otvaranjem radne sveske u programu Excel...
SharePoint Server 2010
Izračunavanje i ponovno izračunavanje formula u radnim sveskama zasnovanim na pregledaču
Članak Formule u radnoj svesci u pregledaču možete koristiti isto kao što ih koristite u programu Excel. Baš kao u programu Excel, autor formule utvrđuje način izračun...
SharePoint Server 2010
Sortiranje podataka u radnom listu u pregledaču
Članak Sortiranje podataka je sastavni deo analize podataka. Možda ćete želeti da organizujete listu imena abecednim redom ili ćete želeti da sastavite spisak nivoa za...
SharePoint Server 2010
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com