Office.com rezultati
Povezivanje Visio veb crteža sa drugim veb segmentom
Članak Možete prenositi podatke između crteža modula Visio Web Access i drugih veb segmenata. Na primer, možete poslati oblik iz izabranih oblika u druge veb segmente ...
SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise...
Prilagođavanje veb segmenta modula Visio Web Access
Članak Prilagođavanja koja možete izvršiti na veb segmentu modula Visio Web Access obuhvataju opcije za prikazivanje za dijagram i interval osvežavanja za dijagrame sa...
SharePoint Server 2010
Prikaz Visio dijagrama u SharePoint biblioteci
Članak Visio dijagrame koji su sačuvani kao veb crteži (datoteke sa oznakom tipa datoteke .vdw) možete prikazati čak i na računarima na kojima Visio nije instaliran. V...
SharePoint Server 2010, Visio 2010
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com