Office.com rezultati
Povezivanje Visio Veb crteža sa drugim Veb segmentom
Članak Možete prenositi podatke između crteža modula Visio Web Access i drugih Veb segmenata. Na primer, možete poslati oblik iz izabranih oblika u druge Veb segmente ...
SharePoint Online za preduzeća (E1 & E2), SharePoint Server 2013 Enterprise...
Dodavanje Veb crteža zasnovanih na podacima na kontrolnu tablu pomoću programa Visio Web Access
Članak Oblici na Visio dijagramima mogu se povezati sa podacima i podesiti da se vizuelno menjaju kada se promene osnovni podaci. Na primer, oblik može da prikazuje br...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Server 2010
Prikaz Visio dijagrama u SharePoint biblioteci
Članak Visio dijagrame koji su sačuvani kao Veb crteži (datoteke sa oznakom tipa datoteke .vdw) možete prikazati čak i na računarima na kojima Visio nije instaliran. V...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Server 2010
Prilagođavanje Veb segmenta modula Visio Web Access
Članak Prilagođavanja koja možete izvršiti na Veb segmentu modula Visio Web Access obuhvataju opcije za prikazivanje za dijagram i interval osvežavanja za dijagrame sa...
SharePoint Online za preduzeća, SharePoint Server 2010
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com