Office.com rezultati
Dodavanje ili brisanje slike sa stranice
Članak Pomoću sledećih procedura možete dodati ili izbrisati sliku sa stranice na lokaciji. Izaberite jednu od sledećih mogućnosti: Dodavanje slike na stranicu Brisanj...
SharePoint Server 2010
Dodavanje, oblikovanje i brisanje tabela sa stranice
Članak Možete da dodate tabelu na stranicu na lokaciji i konfigurišete je pomoću alatki sličnih onima u programima za obradu teksta, na primer Microsoft Word 2010. Iza...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online za preduzeća...
Promena ili prilagođavanje teme za lokaciju
Članak Temu lokacije možete da promenite ili prilagodite. Možete da odaberete neku od podrazumevanih dostupnih tema u galeriji tema ili da otpremite prilagođenu temu k...
SharePoint Online za stručnjake i mala preduzeća
Niste pronašli to što ste tražili?Pretražite celu lokaciju Office.com